Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

O NAS

Misja, cele i zadania Stowarzyszenia

Wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania w formie prowadzenia placówek i stałych programów wieloletnich oraz poprzez cykliczne i jednorazowe projekty krótkoterminowe. Placówki i programy wieloletnie prowadzone przez gdańskie koło stowarzyszenia:

KORZYŚCI

Co z nami zyskasz?

SIEĆ WSPARCIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE
MOŻLIWOŚĆ WSZECHSTRONNEJ REHABILITACJI
EDUKACJĘ OGÓLNĄ I KULTURALNO-MUZYCZNĄ
SZANSA NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ
OPIEKA WYTCHNIENIOWA / ASYSTENTURA
SAMODZIELNOŚĆ

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

Dotępność