Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

PSONI GDAŃSK

Pracownicy

Dostęp do informacji dotyczących specjalistów pracujących w niżej wymienionych placówkach znajduje się na stronie Stowarzyszenia: www.psoni.gda.pl w zakładce Placówki. Placówki i programy wieloletnie prowadzone przez gdańskie Koło Stowarzyszenia:
 • Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju (OWIiWR)
 •  Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych (ZNPO)
  • Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze” (NPWR)
  • Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna im. Pawła Adamowicza (NPSS)
  • Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Pawła Adamowicza w Gdańsku (NSPdP)
 • Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ)
 • Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)
 • Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (BIZON)
 • Zespół Mieszkań Społecznych (ZMS)

KORZYŚCI

Co z nami zyskasz?

ZDOLNOŚCI INTERPERSONALNE
SAMODZIELNOŚĆ
SZANSA NA SUKCES NA RYNKU PRACY
OBSŁUGA KOMPUTERA
MOŻLIWOŚĆ GRANIA W ZESPOLE
MOŻLIWOŚĆ ZOSTANIA AKTOREM

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

Dotępność