Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

PSONI GDAŃSK

Placówki

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku realizuje swoje cele i zadania w formie prowadzenia placówek i stałych programów wieloletnich oraz poprzez cykliczne i jednorazowe projekty krótkoterminowe. Dostęp do szczegółowych informacji dotyczących każdej z niżej wymienionych placówek znajduje się na stronie Stowarzyszenia: www.psoni.gda.pl w zakładce Placówki.

Placówki i programy wieloletnie prowadzone przez gdańskie Koło Stowarzyszenia:

 • Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju (OWIiWR)
 • Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych (ZNPO)
  • Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze” (NPWR)
  • Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna im. Pawła Adamowicza (NPSS)
  • Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Pawła Adamowicza w Gdańsku (NSPdP)
 •  
 • Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ)
 • Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)
 • Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (BIZON)
 • Zespół Mieszkań Społecznych
 • Orkiestra „Vita Activa” (OVA)
 • Program ECEKON

KORZYŚCI

Co z nami zyskasz?

ZDOLNOŚCI INTERPERSONALNE
SAMODZIELNOŚĆ
SZANSA NA SUKCES NA RYNKU PRACY
OBSŁUGA KOMPUTERA
MOŻLIWOŚĆ GRANIA W ZESPOLE
MOŻLIWOŚĆ ZOSTANIA AKTOREM

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

PSONI GDAŃSK

Placówki i programy
wieloletnie
prowadzone
przez gdańskie koło stowarzyszenia

KORZYŚCI

Co z nami zyskasz?

SIEĆ WSPARCIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE
MOŻLIWOŚĆ WSZECHSTRONNEJ REHABILITACJI
EDUKACJĘ OGÓLNĄ I KULTURALNO-MUZYCZNĄ
SZANSA NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ
OPIEKA WYTCHNIENIOWA / ASYSTENTURA
SAMODZIELNOŚĆ

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

Accessibility Toolbar