Logo Psoni

Placówki

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku realizuje swoje cele i zadania w formie prowadzenia placówek i stałych programów wieloletnich oraz poprzez cykliczne i jednorazowe projekty krótkoterminowe. Dostęp do szczegółowych informacji dotyczących każdej z niżej wymienionych placówek znajduje się na stronie Stowarzyszenia: www.psoni.gda.pl w zakładce Placówki.

Placówki i programy wieloletnie prowadzone przez gdańskie Koło Stowarzyszenia:

  • Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju (OWIiWR)
  • Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych (ZNPO)
   • Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze” (NPWR)
   • Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna im. Pawła Adamowicza (NPSS)
   • Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Pawła Adamowicza w Gdańsku (NSPdP)
 • Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ)
 • Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)
 • Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (BIZON)
 • Zespół Mieszkań Społecznych (ZMS)
 • Orkiestra „Vita Activa” (OVA)
 • Program ECEKON
Podpis
Agnieszka Szpilarewicz - Skrzypska
Opublikował
Szymon Bakonis
Data wytworzenia
20.09.2016
Data publikacji
12.09.2016, 9:29
Ilość wyświetleń
5 389