Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

NASZE PLACÓWKI

Środowiskowy
Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Jagiellońska 11  80-371 Gdańsk
tel. 502 891 605
ul. Tysiąclecia 24  80-351 Gdańsk
tel: 502 891 607
Facebook

Środowiskowy Dom Samopomocy PSONI koło w Gdańsku jest placówką dziennego wsparcia dla 40 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną.

Ośrodek czynny jest 5 dni w tygodniu w godzinach 7:00–15:00, zapewniając uczestnikom zajęcia wspierająco-aktywizujące, takie jak:

trening umiejętności społecznych – pozwala zdobywać umiejętności efektywnego uczestniczenia w życiu społecznym, prawidłowego nawiązywania relacji z innymi osobami oraz współpracy;

wyjścia uspołeczniające/spacery – są okazją do uczestniczenia w różnych wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie Gdańska;

trening ekonomiczny/kulinarny – daje możliwość nauki gospodarowania swoimi pieniędzmi oraz przygotowywania posiłków;

muzykoterapia – rozwija kreatywność oraz zdolności muzyczne i manualne;

trening dobrego wyglądu/higieniczny – pozwala nabywać umiejętność odpowiedniego doboru ubrań do sytuacji i pogody oraz zasady pielęgnacji włosów i skóry;

arteterapia – stwarza możliwości do tworzenia prac plastycznych za pomocą różnorodnych metod;

trening multimedialny – uczy bezpiecznego korzystania z Internetu oraz obsługi sprzętu elektronicznego;

…oraz wiele innych zajęć dostosowanych do zainteresowań oraz możliwości naszych uczestników.

Głównym celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy może zostać osoba:

– posiadająca aktualną decyzję administracyjną;
– będąca mieszkańcem Gdańska;
– posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

Dotępność