Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

PSONI GDAŃSK

Wolontariat

Wolontariat Best Buddies Poland – Daw. Starszy Brat Starsza Siostra. Best Buddies Poland to część międzynarodowego ruchu wolontariackiego Best Buddies International. Program tworzy możliwości przyjaźni jeden na jeden z osobami z intelektualnymi i rozwojowymi niepełnosprawnościami. Dołączając do Best Buddies stajesz się częścią rozwijającego się ruchu osób z niepełnosprawnościami lub bez, którym zależy, aby każdy miał równe możliwości posiadania przyjaciela. Uspołecznianie to jedno z najprostszych, ale często niedocenianych rozwiązań problemu wykluczenia, które od wielu lat doskwiera osobom z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji: www.bestbuddies.org i www.facebook.pl/BestBuddiesPoland

Kontakt: jagoda.bazylko@psoni.gda.pl

Program działa przy PSONI Koło w Gdańsku już 16 lat i jest wspierany dofinansowaniem z Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miast Gdańsk.

Wolontariat w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. – Europejski Korpus Solidarności to nowa inicjatywa Unii Europejskiej, która stwarza młodym ludziom możliwości uczestnictwa w projektach w ich własnym kraju lub za granicą, które przynoszą korzyści społecznościom i ludziom w całej Europie. Wolontariat jest jednym z trzech działań Europejskiego Korpusu Solidarności. W ramach tej akcji dofinansowane są projekty opracowane dla pełnoletnich młodych ludzi przez organizacje i instytucje z krajów uczestniczących w Programie. W praktyce oznacza
to tyle, że polscy wolontariusze wyjeżdżają do innych krajów europejskich, a wolontariusze z Europy przyjeżdżają do organizacji polskich, by przez kilka miesięcy pracować społecznie w polskich organizacjach i instytucjach. Wcześniej działania te realizowane były w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS).

Do tej pory gościliśmy 88 wolontariuszy z krajów Unii Europejskiej i partnerskich. Oraz wysłaliśmy 14 wolontariuszy z Polski.

Dofinansowano ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności – www.eks.org.pl

KORZYŚCI

Co z nami zyskasz?

SIEĆ WSPARCIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE
MOŻLIWOŚĆ WSZECHSTRONNEJ REHABILITACJI
EDUKACJĘ OGÓLNĄ I KULTURALNO-MUZYCZNĄ
SZANSA NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ
OPIEKA WYTCHNIENIOWA / ASYSTENTURA
SAMODZIELNOŚĆ

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

Dotępność