Logo Psoni

Wolontariat

W PSONI Koło w Gdańsku realizowany jest wolontariacki program Best Buddies.
 
Celem programu Best Buddies jest stworzenie sieci przyjacielskich relacji między wolontariuszami – młodzieżą licealną i akademicką, dorosłymi z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
Każdy wolontariusz spotyka się z przydzielonym „Kumplem” z niepełnosprawnością intelektualną minimum dwa razy w miesiącu przez okres roku. Może też uczestniczyć w realizowanych w PSONI Koło w Gdańsku projektach artystycznych, spotkaniach integracyjnych wszystkich uczestników i w grupie wsparcia.
Dla osób z niepełnosprawnością jest to bardzo ważna forma uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, możliwość rozwoju umiejętności i nauka budowania relacji.
Best Buddies Poland to część międzynarodowego ruchu wolontariackiego założonego w 1989 roku przez Anthony K. Shrivera. Więcej informacji: www.bestbuddies.org
Kontakt: jagoda.bazylko@psoni.gda.pl

Founded in 1989 by Anthony K. Shriver, Best Buddies is a vibrant international organization that positively impacts the lives of over 1.1 million people with and without intellectual and developmental disabilities. Best Buddies Friendship programs build one-to-one friendships between people with and without intellectual and developmental disabilities (IDD), offering social mentoring while improving the quality of life and level of inclusion for a population that is often isolated and excluded. Through their participation, people with IDD form meaningful connections with their peers, gain self-confidence and self-esteem, and share interests, experiences and activities that many other individuals enjoy. More information: www.bestbuddies.org
We encourage also foreigners in Tricity to become volunteers in Best Buddies. Language is not a problem if you want to make friends!
Contact: jagoda.bazylko@psoni.gda.pl