Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

PLACÓWKI EDUKACYJNE

Niepubliczna
Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy im Pawła Adamowicza
Facebook

TERMINARZ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Organizacja roku szkolnego

 • 01 września 2022 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 • 31 października 2022 r. – przerwa w zajęciach dydaktycznych; szkoła zamknięta;
 • 1 i 11 listopada 2022 r. – szkoła zamknięta;
 • 23 – 31 grudnia 2021 r. – zimowa przerwa świąteczna:
  23 grudnia 2022 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dyżur opiekuńczy
  27 – 30 grudnia 2022 – przerwa w zajęciach dydaktycznych; szkoła zamknięta;
 • 6 stycznia 2023 r. – szkoła zamknięta;
 • 16 – 29 stycznia 2023 r. – ferie zimowe; dni wolne od zajęć dydaktycznych – dyżur opiekuńczy;
 • 6 – 11 kwietnia 2023 r. – wiosenna przerwa świąteczna;
  6 kwietnia 2023 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dyżur opiekuńczy;
  7 – 10 kwietnia 2023 – szkoła zamknięta;
  11 kwietnia 2023 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dyżur opiekuńczy;
 • 1 – 3 maja 2023 – szkoła zamknięta;
 • 8,9 czerwca 2023 – szkoła zamknięta;
 • 23 czerwca 2023 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 • 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r. – ferie letnie.

Informacyjne spotkania z rodzicami

 • 12.09.2022 godzina 17:15 oraz 14.09.2022 godzina 10.00
 • 21.11.2022 godzina 17.00
 • 09.01.2023 godzina 17:00 oraz 11.01.2023 godzina 10.00
 • 20.03.2023 godzina 17.00
 • 12.06.2023 godzina 17:00 oraz 14.06.2023 godzina 10.00

Uroczystości szkolne i imprezy okolicznościowe

 • 01.09.2022 – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
 • 29.09.2022 – Turniej Boccia
 • 30.09.2022 – Dzień Chłopaka
 • 05.10.2022 – ognisko integracyjne
 • 14.10.2022 – Dzień Edukacji Narodowej
 • 17-21.10.2022 – Tydzień Białej Laski
 • październik miesiącem AAC
 • 10.11.2022 – Narodowe Święto Niepodległości
 • 29.11.2022 – Andrzejki
 • 02.12.2022 – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
 • 06.12.2022 – Mikołajki oraz Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
 • 13.12.2022 – Dzień Patrona Szkoły
 • 22.12. 2022 – bożonarodzeniowe spotkanie przedświąteczne
 • 12.01.2023 – bal karnawałowy
 • 28.02.2023 – Dzień Chorób Rzadkich
 • 08.03.2023 – Dzień Kobiet
 • 15.03.2023 – Dzień Otwarty Szkoły
 • 04.04.2023 – wielkanocne spotkanie przedświąteczne
 • 21.04.2023 – Dzień Ziemi
 • 24-28.04.2023 – Tydzień Święta Książki
 • 05.05.2023 – Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • maj 2023 – rowerowy maj
 • 19.05.2023 – Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej
 • 01.06.2023 – Święto Rodziny
 • 07.06.2023 – Bal absolwenta
 • 23.06.2023 – uroczystość zakończenia roku szkolnego

 

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły, jest wniosek złożony do dyrektora szkoły  przez rodziców /prawnych opiekunów kandydata.

POBIERZ WNIOSEK

Do wniosku o przyjęcie do szkoły rodzic/prawny opiekun kandydata składa następującą dokumentację:

1) orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej specjalnej,

2) dokumentację medyczną niezbędną do ustalenia programu rehabilitacji oraz zakresu wsparcia poza edukacyjnego,

3) orzeczenie o niepełnosprawności.

Dyrektor i psycholog szkolny spotykają się z rodzicami/opiekunami prawnymi kandydata oraz kandydatem na ucznia w celu przeprowadzenia wywiadu.

Dyrektor wraz z psychologiem szkolnym (można ten zespół poszerzyć, tworząc „komisję rekrutacyjną”) dokonują analizy dokumentów oraz wniosków z wywiadu.

Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest decyzja o przyjęciu kandydata do szkoły, która powinna uwzględniać:

– rodzaj i stopień niepełnosprawności ucznia,

– rodzaj i zakres wsparcia potrzebnego uczniowi (orzeczenie PPP, dokumentacja medyczna, wywiad – czy szkoła jest w stanie/ma niezbędne zasoby ludzkie, sprzętowe itp., aby przygotować optymalną ofertę wsparcia, która zaspokoi wszystkie potrzeby ucznia),

– rodzaj i zakres wsparcia potrzebnego rodzinie (wywiad – czy szkoła jest w stanie/ma niezbędne zasoby aby przygotować optymalną ofertę wsparcia, która zaspokoi wszystkie potrzeby rodziny).

O decyzji komisji rekrutacyjnej rodzic/opiekun prawny kandydata powiadamiany jest pisemnie.

Witaj! Jesteśmy Niepubliczną Szkołą Przysposabiającą do Pracy im. Pawła Adamowicza w Gdańsku, istniejemy od 1 września 2014 roku i już na wstępie możemy Cię zapewnić – jesteśmy absolutnie niezwykli!

Dlaczego? Po pierwsze – ponieważ każdy, kto jest związany z naszą szkołą, traktowany jest tu w sposób INDYWIDUALNY, zgodnie ze swoimi możliwościami, potrzebami i …marzeniami. Pisząc „każdy”, mamy na myśli nie tylko uczniów, ale też ich rodziny oraz bliskich, a także naszych pracowników – nauczycieli, terapeutów, asystentów czy specjalistów.

Nasza szkoła jest kameralną placówką, liczy kilka niewielkich klas. Dzięki temu nasi uczniowie „nie giną w tłumie”, a hasło „integracja” przekłada się na naszą codzienną rzeczywistość – nikt nie jest u nas „osobny”, wszyscy razem (uczniowie, ich rodziny i bliscy oraz pracownicy szkoły) stanowimy zgraną, silną drużynę.

Ta drużyna działa według zindywidualizowanego programu edukacji, dostosowanego do potrzeb i możliwości młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Program ten wspierany jest intensywnymi działaniami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi, także w ramach zewnętrznych projektów docelowych (np. PFRON, UM Gdańsk i inne). W procesie kształcenia uczniów realizowane są zajęcia edukacyjne: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, kształtujące kreatywność, wychowanie fizyczne, przysposobienie do pracy, religia/etyka. Ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, sportowych, zajęciach rozwijających zainteresowania oraz kształtujących umiejętność spędzania wolnego czasu. Czyli najprościej i najkrócej mówiąc – wszyscy dajemy z siebie wszystko, po to, aby nasi uczniowie byli jak najlepiej przygotowani do maksymalnej dla swoich możliwości samodzielności w dorosłym życiu. I aby mieli przy tym mnóstwo radości!

Ciężko w krótkim tekście opisać, czym się zajmujemy na co dzień i co możemy Ci zaoferować. Dlatego zapraszamy Cię do kontaktu z nami. Wpadnij nas poznać, pogadać, wypić kawę (w szkole prowadzimy, między wieloma innymi oczywiście, autorski projekt Kawiarenka „Morze Kawy”). Wpadnij zobaczyć nasze sale, pracownie, poznać naszych ultra niezwykłych uczniów i równie niesamowitą kadrę (tak, jesteśmy nieskromni, ale lista naszych doświadczeń i kwalifikacji jest dłuższa niż falowiec przy Obrońców Wybrzeża!). Nie możemy się doczekać, kiedy Cię poznamy. Do zobaczenia!

I jeszcze jedno –  mieścimy się w fajnej okolicy. Do morza i parku możemy dorzucić przysłowiowy beret, a w przyszkolnym ogrodzie mamy siłownię, ogród sensoryczny i… przyjdź i się przekonaj!

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

Accessibility Toolbar