Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

Deklaracja Dostępności

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.psoni.gda.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-01-01

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Filmy zamieszczone na stronie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2026 r.
 • Zamieszczone grafiki nie posiadają tekstu alternatywnego. Planujemy dodać te elementy do połowy 2026 r.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-08.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na stronie internetowej psoni.gda.pl są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Sławomir Świeczkowski. Możesz skontaktować się z nią mailowo
slawomir.swieczkowski@psoni.gda.pl lub telefonicznie – 516 900 138.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

W przypadku, gdy odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

PSONI Koło w Gdańsku, ul. Jagiellońska 11, 80-371 Gdańsk

 • Do budynku prowadzą 4 wejścia. Wejście główne znajduje się od strony ul. Jagiellońskiej. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku. Wejście główne wyposażone jest w automatycznie rozsuwane drzwi. Wejście z windą znajduje się od strony placu z tyłu budynku. Winda zapewnia dostęp do Ośrodka Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju oraz do pozostałych placówek. Wejście do Niepublicznej Szkoły Przygotowującej do Pracy znajduje się od strony placu z tyłu budynku, na prawo od windy, obok schodów jest podjazd dla wózków. Wejście do Środowiskowego Domu Samopomocy znajduje się od strony placu z tyłu budynku, na lewo od windy. Wszystkie te wejścia wyposażone są w podjazd dla osób poruszających się na wózku. Dodatkowo wejście do Niepublicznej Szkoły Przygotowującej do Pracy wyposażone jest w automatycznie rozsuwane drzwi.
 • Portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego od ul. Jagiellońskiej. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia, w tym większość toalet.
 • Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe oznaczone białymi kopertami, z których mogą skorzystać tylko osoby przyjeżdżające do PSONI Gdańsk. W celu skorzystania z tego miejsca należy pobrać specjalny identyfikator z portierni i umieścić go na desce rozdzielczej samochodu. Po zakończeniu parkowania identyfikator należy zwrócić na portiernię.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń wykorzystujących j. Braill’a.
 • W recepcji można zgłosić potrzebę skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).
 • Usługa jest dostępna w godzinach pracy PSONI Gdańsk (poniedziałek-piątek 8:00 – 15:00).

Aby skutecznie komunikować się z nami można również:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: PSONI koło w Gdańsku, ul. Jagiellońska 11 80-371 Gdańsk,
 • wysłać e-mail na adres: sekretariat@psoni.gda.pl,
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 58 553 02 61,
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie PSONI koło Gdańsku w godzinach urzędowania 8:00-16:00,
 • wysłać wiadomość SMS/ MMS na numer telefonu 508 186 020.

Aplikacje mobilne

Nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

Informacja o działalności PSONI koło w Gdańsku (PDF – 103 KB) – tekst łatwy do czytania (ETR – Easy-to-read).

Dotępność