Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

PSONI logo 60 lat

Deklaracja Dostępności

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.psoni.gda.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-01-01

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Filmy zamieszczone na stronie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r.
 • Zamieszczone grafiki nie posiadają tekstu alternatywnego. Planujemy dodać te elementy do połowy 2022 r.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-09-01.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na stronie internetowej https://psoni.gda.pl są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Magdalena Stańczewska. Możesz skontaktować się z nią mailowo
magdalena.stanczewska@psoni.gda.pl lub telefonicznie – 501 746 016.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

W przypadku, gdy odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

PSONI Koło w Gdańsku, ul. Jagiellońska 11, 80-371 Gdańsk

 • Do budynku prowadzą 4 wejścia. Wejście główne znajduje się od strony ul. Jagiellońskiej. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku. Wejście z windą znajduje się od strony placu z tyłu budynku. Winda zapewnia dostęp do Ośrodka Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju oraz do pozostałych placówek. Wejście do Niepublicznej Szkoły Przygotowującej do Pracy znajduje się od strony parkingu, na prawo od windy, obok schodów jest podjazd dla wózków. Wejście do Środowiskowego Domu Samopomocy znajduje się od strony parkingu, na lewo od windy. Wszystkie te wejścia wyposażone są w podjazd dla osób poruszających się na wózku. Dodatkowo wejście do Niepublicznej Szkoły Przygotowującej do Pracy wyposażone jest w automatycznie rozsuwane drzwi.
 • Portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego od ul. Jagiellońskiej. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszajaca się na wózku.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia, w tym większość toalet.
 • Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń wykorzystujących j. Braill’a.
 • W recepcji można zgłosić potrzebę skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).
 • Usługa jest dostępna w godzinach pracy placówki (poniedziałek-piątek 8:00 – 15:00).

Aby skutecznie komunikować się z nami można również:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: PSONI koło w Gdańsku, ul. Jagiellońska 11 80-371 Gdańsk,
 • wysłać e-mail na adres: sekretariat@psoni.gda.pl,
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 58 553 02 61,
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie PSONI koło Gdańsku w godzinach urzędowania 8:00-16:00,
 • wysłać wiadomość SMS/ MMS na numer telefonu 508 186 020.

 

Aplikacje mobilne

Nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

Informacja o działalności PSONI koło w Gdańsku (PDF – 103 KB) – tekst łatwy do czytania (ETR – Easy-to-read).

Accessibility Toolbar