Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

NASZE PLACÓWKI

Zespół
Mieszkań Społecznych

Zespół Mieszkań Społecznych
ul. Stanisława Dąbka 6 80-180 Gdańsk
tel. 695 944 168
Facebook

ZESPÓŁ MIESZKAŃ SPOŁECZNYCH TO:

 • 15 indywidualnych mieszkań ze wsparciem, oraz 2 mieszkania treningowe dla 3 osób znajdujące się przy ul. Stanisława Dąbka w Gdańsku. Dom powstał z inicjatywy rodziców dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w 2007 roku.
 • 1 Mieszkanie wspomagane dla 3 osób przy ul. Świrskiego, powstałe w 2016 roku.
 • 1 Mieszkanie chronione dla 4 osób przy ul. Grunwaldzkiej, powstałe w 2018 roku.
 • 1 Mieszkanie chronione dla 4 osób przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego powstałe w 2020 roku.
 • Ponadto prowadzimy treningi mieszkaniowe w miejscu zamieszkania uczestnika i mieszkaniach treningowych.
 • Nieustannie rozwijamy się i prowadzimy nabór do treningów mieszkaniowych!

Zespół Mieszkań Społecznych to kompleksowy system wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w obszarze samodzielnego zamieszkania, w ramach którego realizujemy m.in.:

 • Diagnozę środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną w obszarze potrzeb i możliwości związanych z samodzielnym zamieszkaniem.
 • Prowadzenie treningów mieszkaniowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Tworzenie warunków do maksymalnej samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkających
 • w otwartym środowisku poprzez bieżące wspieranie organizacji ich codziennego życia (m.in. asystowanie w zarządzaniu pieniędzmi, czasem wolnym, przygotowywaniu posiłków i inne).
 • Współpracę z rodzinami osób z niepełnosprawnością intelektualną, które przygotowują się bądź mieszkają samodzielnie.
 • Współpracę z pracownikami placówek dziennego pobytu: Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych i innymi środowiskami wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, które przygotowują się do samodzielnego mieszkania lub mieszkają samodzielnie
 • Współtworzenie Gdańskiego Modelu Mieszkań Społecznych oraz udział w innych inicjatywach dotyczących usamodzielniania osób z niepełnosprawnością intelektualną w prowadzeniu własnych gospodarstw domowych (na terenie całego kraju).

Realizowane projekty

Nasz Dom-wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkaniu

1. Projekt „Nasz Dom” realizowany jest przez Zespół Mieszkań Społecznych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku,  ul. Jagiellońska  11, 80-371 Gdańsk.  
2. Projekt „Nasz Dom” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
3. Projekt jest realizowany w terminie od 01.04.2022 r. do 31.03.2025 r., w trzech okresach:
   a. I okres finansowania projektu – 01.04.2022 – 31.03.2023  
   b. II okres finansowania projektu – 01.04.2023 – 31.03.2024  
   c. III okres finansowania projektu – 01.04.2024 – 31.03.2025
4. Głównym celem projektu jest podniesienie stopnia sprawności dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z zaburzeniami psychicznymi, w tym również z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w prowadzeniu samodzielnego życia oraz wzrost kompetencji umożliwiających im pełnienie różnorodnych ról społecznych i pełne uczestnictwo w życiu społecznym.   
5. Projekt realizowany jest na terenie województwa pomorskiego.
6. Beneficjentem ostatecznym projektu mogą być dorosłe(od 18 r.ż.) osoby z niepełnosprawnością/zaburzeniami psychicznymi posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności głównie z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność sprzężoną i/lub inną niepełnosprawność.
7. Projekt „Nasz Dom-wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością w samodzielnym zamieszkaniu” oferuje wsparcie w formie:
   a. Wsparcie w porze nocnej.
   b. Indywidualny trening czynności dnia codziennego.
   c. Grupowy trening umiejętności społecznych.  
   d. Wsparcie w utrzymaniu kondycji zdrowotnej i fizycznej.  
   e. Trening organizacji czasu wolnego.
   f. Indywidualny trening mieszkaniowy.
   g. Indywidualne wsparcie psychologiczne.
   h. Zajęcia psychoedukacyjne grupowe.
   i. Wsparcie środowiskowe.
   j. Konsultacje specjalistów.
   k. Poradnia.
Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach projektu prosimy o kontakt pod numerem 695 944 168.

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

Dotępność