Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE

Teatr
Razem

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Teatr Razem powstał w 2005 roku na bazie współpracy PSONI (Koło w Gdańsku) z Winda GAK. Od początku istnienia Teatr tworzyli wolontariusze i podopieczni Programu „Best Buddies”. Celem tego projektu jest tworzenie sieci przyjaźni pomiędzy osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz pełnosprawną młodzieżą z gdańskich szkół średnich i uczelni. Obok polskich wolontariuszy od kilku lat do teatru dołączają także wolontariusze zagraniczni, przyjeżdżający do stowarzyszenia na roczne projekty w ramach wolontariatu europejskiego (Europejski Korpus Solidarności).

Integralna częścią grupy teatralnej jest zespół muzyczny Remont Pomp prowadzonego przez Jarka Marciszewskiego. Każdego roku obie grupy podsumowują swoją działalność wspólnym występem podczas Festiwalu Akcept. Do tej pory udało nam się zrealizować 14 przedstawień: Labirynt, Upadek Ikara, Ucieczka do… , Samotność, Z nas, My, Zapraszamy na show, Przedstawienie czas zacząć, Wieża Babel – tryptyk metropolitalny, Dzień z życia, Sen, Jak Gyom został starszym panem, Opowieść o wielkim wstydzie, ONI. Teatr Razem oraz Remont Pomp występował na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych FETA, Lato Ludzi w Teatrze Leśnym w Gdańsku, Międzynarodowym Biennale „Terapia i Teatr” w Łodzi oraz Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych w Elblągu.

Na przełomie roku 2019-2020 teatr rozpoczął wspólnie z Miejskim Teatrem Miniatura w Gdańsku projekt włączający w obszar artystycznych działań, młodzież w wieku 14-18 lat oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt miał na celu równouprawnienie w temacie kreacji teatralnej, gdzie nie ma miejsca na wykluczenie, a każdy uczestnik jest twórcą.

Efektem naszej pracy jest spektakl „Plemię” (premiera miała odbyć się w maju, niestety ze względu na pandemię, praca została przerwana i dokończona w formie zapisu video. Planowana premiera odbędzie się na początku października 2020 r.)

„Plemię”. Scenariusz i reżyseria: Dorota Bielska i Jarosław Rebeliński; muzyka Jarosław Marciszewski i zespół Remont Pomp. „Plemię to grupa spokrewnionych rodów, wywodzących się od wspólnego przodka, zamieszkujących jeden obszar i połączonych wspólnymi związkami społecznymi oraz ekonomicznymi.” – definicja PWN. Nasze poszukiwania twórcze oscylują wokół najprostszych pytań o to kim jest człowiek? Czy dorosłość daje jakąś pełnię? Czy w ogóle trzeba być dorosłym? A gdybyśmy nie dorastali? Jakby to było? No i pytanie najważniejsza… Czy na pewno wszyscy dorastamy? Punktem wyjścia do pracy scenariuszowej jest opowieść o Wendy i Piotrusiu Panie. Spektakl w innowacyjny sposób łączy dwie grupy, które nie są „dojrzałe”, czyli samo decydujące o sobie, tj. młodzież 14-18 lat oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W naszej narracji: światem Piotrusia są osoby, które nigdy nie dorosną w sensie społecznym i często prawnym; światem Wendy natomiast młodzież, która jest jedynie w momencie przejścia, przepoczwarzania się. W chwili spotkania ich sytuacja jest podobna, ale już za moment Wendy dorośnie, natomiast Piotruś Pan i jego chłopcy niestety na zawsze pozostaną uwięzieni w Nibylandii…

Facebook: www.facebook.com/teatrazem

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

Dotępność