Logo Psoni

Teatr Razem

Teatr Razem powstał w 2005 roku na bazie współpracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (w Gdańsku z Integracyjnym Klubem Artystycznym ”Winda”. Od początku istnienia Teatr tworzą wolontariusze i podopieczni Programu „Starszy Brat – Starsza Siostra”, realizowanego przy PSOUU. Wśród dostępnych dla wolontariuszy i podopiecznych aktywności znalazły się warsztaty teatralne, które szybko przekształciły się w prawdziwą, integracyjną grupę teatralną. Wystawione dotychczas spektakle to kolejno: Labirynt, Upadek Ikara, Ucieczka do… , Samotność, My, Sen o Człowieku, Zapraszamy na Show. Teatr występował podczas festiwali: Lato Ludzi, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych FETA, na Międzynarodowym Biennale „Terapia i Teatr” w Łodzi i Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych w Elblągu. Integralną część teatru stanowi zespół muzyczny „Remont Pomp”, zapewniając muzyczną oprawę spektakli.

Obecnie Teatr Razem działa w strukturach Teatru Poza Tym Gdańskiego Archipelagu Kultury i przygotowuje się do kolejnej premiery, która będzie miała miejsce na Festiwalu Akcept.