Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

NASZE PLACÓWKI

Niepubliczna poradnia
wspomagania rozwoju "Po drodze"

Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze”
ul. Jagiellońska 11, 80-371 Gdańsk
tel. 58 553 02 61

NIEPUBLICZNA PORADNIA WSPOMAGANIA ROZWOJU „PO DRODZE”  jest specjalistyczną placówką oświatową prowadzącą zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,  które mają na celu wspieranie rozwoju poznawczego, motorycznego i społeczno-emocjonalnego dziecka od chwili wykrycia u niego nieprawidłowości w rozwoju do czasu podjęcia nauki w szkole. W ramach bezpłatnych zajęć WWR oferujemy m.in. systematyczne zajęcia terapeutyczne: terapię integracji sensorycznej, terapię logopedyczną, terapię ręki oraz zajęcia z pedagogiem i psychologiem. Prowadzimy również konsultacje psychologiczne dla rodziców i opiekunów, wspieramy rodziny w podejmowaniu działań sprzyjających rozwojowi dziecka, monitorujemy drogę edukacyjną oraz wspieramy placówki przedszkolne i szkolne.

Kierunek samodzielność

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Tytuł projektu: Kierunek samodzielność

Nr umowy dofinansowania: ZZO/000273/11/D

Kierunek pomocy : zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Typ projektu: prowadzenie rehabilitacji w placówce ( rehabilitacja ciągła)

Projekt wieloletni realizowany w terminie 01.01.2018-31.03.2021

Uczestnicy projektu : Programem zostanie objęta grupa beneficjentów: dzieci od 2 roku życia, młodzież oraz dorosłe osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w dużej mierze osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym(do 30 roku życia). Oferta wsparcia kierowana jest w szczególności do osób z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi, zaburzeniami słuchu i centralnego układu nerwowego, które są efektem niepełnosprawności, chorób przewlekłych, zaniedbań terapeutycznych i edukacyjnych i prowadzą do opóźnień rozwojowych, różnego typu dysfunkcji, deficytów lub dysharmonii rozwojowej. Wsparciem w ramach realizowanego projektu objętych zostanie 45 uczestników zamieszkujących województwo pomorskie.

Formy wsparcia:

  • Terapia integracji sensorycznej
  • Terapia ręki
  • Fizjoterapia
  • Terapia indywidualna/grupowa mowy
  • Terapia żywieniowa
  • Terapia społeczna- drama
  • Wsparcie psychologiczne dla rodziny

Specjalista ds. wsparcia Katarzyna Świeczkowska
Koordynatorzy: Karolina Biegała, Iwona Ukleja-Kucaba

HARMONOGRAM-REALIZACJI-DZIAŁAŃ-PFRON-Kierunek-samodzielność

NASI PARTNERZY

Wspierają nas: