Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

PSONI GDAŃSK

Redakcja BIP

Adres redakcji strony podmiotowej BIP:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku
ul. Jagiellońska 11
80-371 Gdańsk
Tel.(058) 553 02 61
E-mail: sekretariat@psoni.gda.pl

Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku redaguje:

Katarzyna Świeczkowska
Wiceprzewodnicząca Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku
ul. Jagiellońska 11
80-371 Gdańsk
Tel.(058) 553 02 61
E-mail: katarzyna.swieczkowska@psoni.gda.pl

Agnieszka Szpilarewicz-Skrzypska
Pracownik Biurowy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku
ul. Jagiellońska 11
80-371 Gdańsk
Tel.(058) 553 02 61
E-mail: agnieszka.skrzypska@psoni.gda.pl  

Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku publikuje:

Sławomir Świeczkowski
Administrator strony www.psoni.gda.pl Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku
ul. Jagiellońska 11
80-371 Gdańsk
Tel.(058) 553 02 61
E-mail: slawomir.swieczkowski@psoni.gda.pl

KORZYŚCI

Co z nami zyskasz?

ZDOLNOŚCI INTERPERSONALNE
SAMODZIELNOŚĆ
SZANSA NA SUKCES NA RYNKU PRACY
OBSŁUGA KOMPUTERA
MOŻLIWOŚĆ GRANIA W ZESPOLE
MOŻLIWOŚĆ ZOSTANIA AKTOREM

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

Dotępność