Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

PSONI GDAŃSK

Organizacja pracy

Jak załatwić sprawę

Sekretariat przyjmuje podania, wnioski oraz pisma interesantów. Sprawy można załatwiać osobiście lub przesyłając na adres:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku
ul. Jagiellońska 11
80-371 Gdańsk
Tel. 58 553 02 61
E-mail: sekretariat@psoni.gda.pl

Sekretariat udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Godziny przyjęć:

Zarząd
poniedziałek-piątek: 9.00-15.00

Sekretariat Stowarzyszenia: Edyta Juralewicz
poniedziałek-piątek: 9:00-15:00

Kadry: Magdalena Danielak-Ocalewska, Irena Kościuk
poniedziałek-piątek: 9:00-15:00

Księgowość: Elżbieta Truszkowska
poniedziałek-piątek: 7:00-15:00

 • Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna im. Pawła Adamowicza (NPSS)

Czynna jest w godzinach:

poniedziałek-piątek: 7:00-16:00

Zatrudnionych jest 41 pracowników
Szkoła liczy 65 uczniów

 • Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Pawła Adamowicza w Gdańsku (NSPdP)

Czynna jest w godzinach:

poniedziałek-piątek: 7:00-16:00

Zatrudnionych jest 17 pracowników
NSPdP liczy 23 uczniów

 • Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)

Czynny jest w godzinach:

poniedziałek – piątek 7.00-15.00

Zatrudnionych jest 22 pracowników
ŚDS liczy 46 uczestników

 • Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju (OWIiWR)

Czynny jest w godzinach:

poniedziałek – piątek 7.00-19.00

Zatrudnionych jest 52 pracowników
OWIiWR liczy 2200 pacjentów rocznie

 • Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze” (NPWR)

Poniedziałek – Piątek 7.00-20.00

Sekretariat czynny od 8.00-15.00
Zatrudnionych jest 5 pracowników
NPWR liczy 111 uczestników w ramach prowadzonej terapii i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju

 • Warsztat Terapii Zawodowej (WTZ)

Czynny jest w godzinach:

WTZ czynny jest w godzinach:

poniedziałek – piątek 7.30-15.30

Zatrudnionych jest 19 osób
WTZ liczy 55 uczestników

 • Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (BIZON)

Czynne jest w godzinach: 8.00-16.00

Poniedziałek – Piątek: 8.00-16.00

Zatrudnionych jest: 12 osób
BIZON liczy: 175 osób objętych stałym wsparciem

 • Zespół Mieszkań Społecznych ZMS (mieszkania ze wsparciem przy ul. Stanisława Dąbka, mieszkania wspomagane przy ul. Świrskiego, Bohaterów Getta Warszawskiego, Al. Grunwaldzka, Matejki, Wojska Polskiego i mieszkania treningowe przy ul. Stanisława Dąbka i Sobótki)

Czynny jest całą dobę, przez wszystkie dni w roku

Zatrudnionych jest 30 osób
ZMS wspiera średnio 60 osób rocznie

 • Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych (ECEKON)

Czynny jest w godzinach:

poniedziałek – piątek 13.30-19.30
sobota 08.00-15.00

Zatrudnionych jest 19 osób
ECEKON liczy 85uczestników

 • Orkiestra VITA ACTIVA (OVA)

Czynna jest w godzinach:

poniedziałek – piątek 13.30-19.30
sobota 08.00-15.00

Zatrudnione są 3 osoby
OVA liczy 20 uczestników.

 • Programy Asystenckie i Wytchnieniowe  (PAW)

Poniedziałek – Piątek: 8.00-16.00
PAW obejmuje wsparciem asystenckim i wytchnieniowym ok 250 osób rocznie.

KORZYŚCI

Co z nami zyskasz?

ZDOLNOŚCI INTERPERSONALNE
SAMODZIELNOŚĆ
SZANSA NA SUKCES NA RYNKU PRACY
OBSŁUGA KOMPUTERA
MOŻLIWOŚĆ GRANIA W ZESPOLE
MOŻLIWOŚĆ ZOSTANIA AKTOREM

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

Dotępność