Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

O NAS

Współpraca
międzynarodowa

W Ramach Partnerstwa Strategiczne Programu Erasmus + powstały projekty:

Współpracujemy z European Reference Network ITACHA

 
PSONI koło w Gdańsku jest członkiem European Reference Network ITACHA, europejskiej sieci zrzeszającej profesjonalistów oraz przedstawicieli organizacji pacjenckich i stowarzyszeń działających na rzecz osób z chorobami rzadkimi, którym towarzyszy niepełnosprawność intelektualna.
 

Więcej informacji na temat działalności ERN ITACHA na https://ern-ithaca.eu/

Współpracujemy z organizacjami zrzeszonymi w Międzynarodowej Federacji „Karawana 2000”, a w szczególności z:

 • Internationaler Bund, Behindertehilfe Hessen – Niemcy
 • AKIM Jerusalem – Izrael
 • Adapted Activities – Grecja
 • Foundation for Respite Care Services – Malta
 • Turkish Spastic Children Foundation z Istambułu – Turcja
 • Red Cross – Reinikendorf – Berlin, Niemcy
 • Instituto Serafico – Włochy
 • PROFF – Norwegia

A ponadto z:

 • Lebenshilfe, Niemcy,
 • „Arbeitzasistantz” – Centrum Zatrudnienia Wspomaganego – Hamburg
 • „Les Magnolia” Foyer de Vie – Francja
 • Saturday Club, Omah, Irlandia
 • Ljubov, Obwód Kaliningradzki, Rosja
 • Strana Idea, Włochy
 • AFAIJ, Hiszpania

Projekty w których uczestniczyliśmy:

 • „Sztafeta doświadczeń”- polsko-łotewski we współpracy z Urzędem Miasta
 • „Empowerment of people with learning disability” – polsko- niemiecko-grecko-angielsko-maltańsko-szwedzki
 • „Ping-pong” polsko-niemiecko-irlandzki
 • „Youth Exchange, Disability and Integration – ways to get together. A European – Latin American Seminar on the integration of people with disabilities into international voluntary activities”
 • „Wspólna strategia włączania młodzieży niepełnosprawnej oraz z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w nowej Europie”- w ramach „Karawany 2000”
 • „How do youngsters with disabilities see Fair Trade – through the media photography.”

KORZYŚCI

Co z nami zyskasz?

SIEĆ WSPARCIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE
MOŻLIWOŚĆ WSZECHSTRONNEJ REHABILITACJI
EDUKACJĘ OGÓLNĄ I KULTURALNO-MUZYCZNĄ
SZANSA NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ
OPIEKA WYTCHNIENIOWA / ASYSTENTURA
SAMODZIELNOŚĆ

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

Dotępność