Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

O NAS

Współpraca
międzynarodowa

W Ramach Partnerstwa Strategiczne Programu Erasmus + powstały projekty:

IDA (Inclusive Digital Academy) ma na celu zmniejszenie przepaści cyfrowej wśród osób niepełnosprawnych (PWD) poprzez ułatwienie dostępu do technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK). W projekcie bierze udział 10 zrzeszonych przez sieć Karawana 2000 International organizacji NGO z Turcji, Bułgari, Francji, Litwy, Szwecji, Grecji, Niemiec, Holandii i Polski.

W praktyce poprzez cykl szkoleń dla PWD zostaną stworzone narzędzia do nauki obsługi i zastosowań TIK dostosowane do osób o szczególnych potrzebach.

Partnerzy:
IB Südwest gGmbh für Bildung und soziale Dienste – Region Hessen Mitte / Germany
Cooperativa Sociale Kara Bobowski / Włochy
Jaunuoliu dienos centras / Litwa
JuniorCare BV / Holandia
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osob z Niepelnosprawnoscia Intelektualna Koło w Gdansku / Polska
Sensus Stockholm-Gotland / Szwecja
Spastic Children’s Foundation of Turkey (Turkiye Spastik Cocuklar Vakfi) / Turcja
Sun for everyone Foundation / Bułgaria
Pannelionis Sullogos Prosarmosmenon Drasiriotiton Alma / Grecja
Vakif Participation Bank Corp. / Turkey

W pierwszej fazie projektu grupa osób z niepełnosprawnością wypełniła ankietę. Dzięki ankiecie dowiedzieliśmy się w jakim stopniu klienci nasi i innych organizacji europejskich używają narzędzi TIK oraz jakie są ich potrzeby w tym zakresie.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety Wyniki ankiety międzynarodowej.pdf

Wyniki ankiety wśród polski uczestników.pdf

www.facebook.com/InclusiveDigitalAcademy


Poszukiwanie Świętego Grala „The Search For The Holy Grail” – Projekt skupia się na doświadczeniu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby niepełnosprawne intelektualnie podzielą się momentem zmiany „Świętym Gralem”, chwilami, które dały im szansę na lepsze i pełniejsze życie. Zlokalizowanie tych konkretnych momentów, „Świętych Grali” i udostępnianie ich w e-booku i filmach, da nam wyobrażenie o tym, co my, pracownicy, powinniśmy zaoferować osobom niepełnosprawnym aby mieli szanse na prowadzenie pełniejszego życia.

W projekcie razem z PSONI Koło w Gdańsku bierze udział 3 partnerów:
Sensus Stockholm-Gotland / Szwecja
North West Play Resource Centre / Wielka Brytania
Amici di Nico onlus / Włoch

www.facebook.com/LeadingMyOwnLife

STELLA (Staff’s European Lifelong Learning Activities) – Był to dwuletni, międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu ERASMUS + w latach 2017 – 2019. Projekt był realizowany wspólnie z organizacjami z Niemiec, Włoch, Grecji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji, Litwy, Holandii i Turcji.

Głównym celem projektu było ukierunkowanie kompetencji i opracowanie podręcznika dla pracowników, trenerów i edukatorów na temat „Jak poprawić podstawowe umiejętności pracy osób niepełnosprawnych”. Poprzez działania lokalne zidentyfikowano wymagane kompetencje do poprawa warunków do samodzielnego życia osób niepełnosprawnych oraz zostały opracowane przykładowe metody i warsztaty do wzmocnienia tych podstawowych umiejętności. Te decydujące umiejętności to:

 • Umiejętności organizacyjne
 • Umiejętności społeczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność krytycznego myślenia
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Umiejętności technologiczne (obsługi sprzętu)

W Polsce działania STELLA skupiały się na rozwoju umiejętności technologicznych i komunikacyjnych. Zrealizowano warsztaty teatralne, warsztaty dziennikarskie w Radio Mors oraz warsztaty reporterskie przygotowujące do samodzielnego prowadzenia wywiadów. Wywiady oraz relacje z festiwalu „Świat Mało Znany można znaleźć pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCl3gVwBwVPBlsNFY63TBv8Q

Podręcznik STELLA:
STELLA_handbook_SV_Poland_Download.pdf

Partnerzy:
IB Südwest gGmbh für Bildung und soziale Dienste – Behindertenhilfe Südwest / Niemcy
Papillons Blancs de Lille / Francja
ESTIA – Support & Social Care Center for People with Intellectual Disability / Grecja
Cooperativa sociale Kara Bobowski / Włochy
Jaunuoliu dienos centras / Litwa
Holding Kindercentra de Roef BV / Holandia
PSONI Kolo w Gdansku / Polska
Sensus Stockholm-Gotland / Szwecja
Spastic Children’s Foundation of Turkey / Turcja
North West Play Resource Centre / Wielka Brytania

Współpracujemy w przede wszystkimi z organizacjami zrzeszonymi w Międzynarodowej Federacji „Karawana 2000”, a w szczególności z:

 • Internationaler Bund, Behindertehilfe Hessen – Niemcy
 • AKIM Jerusalem – Izrael
 • Adapted Activities – Grecja
 • Foundation for Respite Care Services – Malta
 • Turkish Spastic Children Foundation z Istambułu – Turcja
 • Red Cross – Reinikendorf – Berlin, Niemcy
 • Instituto Serafico – Włochy
 • PROFF – Norwegia

A ponadto z:

 • Lebenshilfe, Niemcy,
 • „Arbeitzasistantz” – Centrum Zatrudnienia Wspomaganego – Hamburg
 • „Les Magnolia” Foyer de Vie – Francja
 • Saturday Club, Omah, Irlandia
 • Ljubov, Obwód Kaliningradzki, Rosja
 • Strana Idea, Włochy
 • AFAIJ, Hiszpania

Projekty w których uczestniczyliśmy:

 • „Sztafeta doświadczeń”- polsko-łotewski we współpracy z Urzędem Miasta
 • „Empowerment of people with learning disability” – polsko- niemiecko-grecko-angielsko-maltańsko-szwedzki
 • „Ping-pong” polsko-niemiecko-irlandzki
 • „Youth Exchange, Disability and Integration – ways to get together. A European – Latin American Seminar on the integration of people with disabilities into international voluntary activities”
 • „Wspólna strategia włączania młodzieży niepełnosprawnej oraz z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w nowej Europie”- w ramach „Karawany 2000”
 • „How do youngsters with disabilities see Fair Trade – through the media photography.”

KORZYŚCI

Co z nami zyskasz?

SIEĆ WSPARCIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE
MOŻLIWOŚĆ WSZECHSTRONNEJ REHABILITACJI
EDUKACJĘ OGÓLNĄ I KULTURALNO-MUZYCZNĄ
SZANSA NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ
OPIEKA WYTCHNIENIOWA / ASYSTENTURA
SAMODZIELNOŚĆ

NASI PARTNERZY

Wspierają nas: