Logo Psoni

Współpraca międzynarodowa

Priorytetami w naszej współpracy międzynarodowej są:

 • wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi w zakresie:
  • budowania potencjału organizacyjnego partnerów
  • udziału wolontariatu w pracy organizacji
  • egzekwowania praw osób niepełnosprawnych i włączenia ich w życie społeczne
  • zarządzania projektami
  • pozyskiwania środków na działania organizacji
  • podnoszenia jakości świadczonych usług
  • współpracy z władzami
  • rzecznictwa interesów osób niepełnosprawnych
 • realizacja wspólnych przedsięwzięć na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w formie programów wymiany młodzieży niepełnosprawnej, wspólnych przedsięwzięć kulturalnych
 • podnoszenia kompetencji Zarządu i pracowników Stowarzyszenia

Współpracujemy w przede wszystkimi z organizacjami zrzeszonymi w Międzynarodowej Federacji „Karawana 2000”, a w szczególności z:

 • Internationaler Bund, Behindertehilfe Hessen – Niemcy
 • AKIM Jerusalem – Izrael
 • Adapted Activities – Grecja
 • Foundation for Respite Care Services – Malta
 • Turkish Spastic Children Foundation z Istambułu – Turcja
 • Red Cross – Reinikendorf – Berlin, Niemcy
 • Instituto Serafico – Włochy
 • PROFF – Norwegia

A ponadto z:

 • Lebenshilfe, Niemcy,
 • „Arbeitzasistantz” – Centrum Zatrudnienia Wspomaganego – Hamburg
 • „Les Magnolia” Foyer de Vie – Francja
 • Saturday Club, Omah, Irlandia
 • Ljubov, Obwód Kaliningradzki, Rosja
 • Strana Idea, Włochy
 • AFAIJ, Hiszpania

Projekty w których uczestniczyliśmy:

 • „Sztafeta doświadczeń”- polsko-łotewski we współpracy z Urzędem Miasta
 • „Empowerment of people with learning disability” – polsko- niemiecko-grecko-angielsko-maltańsko-szwedzki
 • „Ping-pong” polsko-niemiecko-irlandzki
 • „Youth Exchange, Disability and Integration – ways to get together. A European – Latin American Seminar on the integration of people with disabilities into international voluntary activities”
 • „Wspólna strategia włączania młodzieży niepełnosprawnej oraz z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w nowej Europie”- w ramach „Karawany 2000”
 • „How do youngsters with disabilities see Fair Trade – through the media photography.”