Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

O NAS

Współpraca
lokalna

Gdańskie Koło PSONI konsekwentnie buduje swoją pozycję jako jednej z największych i najprężniej działających organizacji w regionie, angażując się poprzez swoich przedstawicieli we współpracę z władzami lokalnymi różnych szczebli w sferze polityki społecznej, edukacji i ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Staliśmy się jednym z podmiotów tzw. „dialogu społecznego” szczebla lokalnego, co powoduje, że nie tylko bezpośrednio wspieramy osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ale również uczestniczymy we wszystkich debatach społecznych i budowaniu porządku prawnego w naszym kraju.

Podmioty naszej współpracy w Gdańsku i województwie Pomorskim są:

 • Rada Miasta
  • Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
  • Komisja Edukacji i Sportu
 • Urząd Miasta
  • Wydział Polityki Społecznej
  • Wydział Edukacji
  • Biuro Prezydenta ds. Kultury
 • Jednostki budżetowe Miasta
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Pałac Młodzieży
 • Gdański Archipelag Kultury
 • Urząd Marszałkowski
  • Departament Edukacji i Spraw Społecznych
  • Departament Kultury, Sportu i Turystyki
  • Wojewódzki Urząd Pracy
 • Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie reprezentowane jest w zespołach doradczych na szczeblu wojewódzkim i miejskim takich jak:

 • Wojewódzka Rada Zatrudnienia
 • Powiatowa Rada d.s. Osób Niepełnosprawnych
 • Gdańska Rada Oświatowa
 • Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego
 • Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych

oraz w związkach organizacji

 • Forum Pomorskich Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • Zrzeszenie Organizacji Samopomocowych „Sukurs”
 • Międzynarodowy Ruch na Rzecz Różnorodności i Zrozumienia „Caravana 2000”

KORZYŚCI

Co z nami zyskasz?

SIEĆ WSPARCIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE
MOŻLIWOŚĆ WSZECHSTRONNEJ REHABILITACJI
EDUKACJĘ OGÓLNĄ I KULTURALNO-MUZYCZNĄ
SZANSA NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ
OPIEKA WYTCHNIENIOWA / ASYSTENTURA
SAMODZIELNOŚĆ

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

Accessibility Toolbar