Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

NASZE PLACÓWKI

Ośrodek Wczesnej Interwencji
i Wspomagania Rozwoju

Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju
ul. Jagiellońska 11 80-371 Gdańsk
tel. 58 553 41 36 | kom. 508 186 021
Email: owi@psoni.gda.pl
Facebook

Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju to placówka w której  Państwa dziecko ma szansę otrzymać  jak najwcześniejszą i wielospecjalistyczną pomoc . Nasza oferta obejmuje wczesną diagnozę kondycji fizycznej i psychicznej dziecka, indywidualną terapię, różne formy stymulowania rozwoju  oraz psychologiczne wsparcie dla rodziców.W stosunku do dzieci objętych naszą opieką istnieje możliwość korzystania bez dodatkowych skierowań z konsultacji i terapii u różnych specjalistów.

Ośrodek realizuje kontrakt zawarty z Pomorskim Oddziałem  Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do ośrodka przyjmowani są pacjenci ze skierowaniem wystawionym przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej
 • rehabilitacyjnej
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • neurologicznej
 • reumatologicznej
 • chirurgi dziecięcej lub
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak przygotować się do pierwszej wizyty lekarskiej w ośrodku?

 1. Należy zabrać ze sobą dotychczasową dokumentację medyczną dziecka.
 2. Przyjść ok. 10 min. przed wyznaczoną godziną i wypełnić w rejestracji stosowne upoważnienia i zgody.
 3. W przypadku malutkich dzieci zabrać pieluszkę tetrową lub inny podkład.
 4. Należy posiadać maseczkę ochronną.
 5. Jeżeli lekarz zaleci dalsze konsultacje należy po wizycie udać się do rejestracji.
 6. W przypadku pacjentów z Ukrainy prosimy o przybycie z osobą, która rozumie i mówi w języku polskim.

Uwaga!
W gabinetach terapeutycznych obowiązuje obuwie zamienne. Ochraniacze na buty dostępne są w rejestracji.
Jeżeli dziecko ma infekcję/jest chore prosimy o odwołanie wizyty, aby inny pacjent skorzystał z konsultacji. Pracownik rejestracji wyznaczy nowy termin.
Spóźnienie na wizytę skutkuje jej skróceniem.

Cele realizowane w stosunku do dziecka:
 • poprawa stanu zdrowia i sposobu funkcjonowania
 • zapobieganie występowaniu i/lub pogłębianiu się nieprawidłowości rozwojowych
 • wyzwalanie i pomoc w wykorzystywaniu potencjału rozwojowego we wszystkich obszarach
 • pomoc w osiąganiu jak największej samodzielności i niezależności
 • umożliwianie udziału w edukacji, życiu rówieśniczym i wspólnotowym.

Cele realizowane w stosunku do rodziców:

 • pomoc w rozumieniu dziecka i jego potrzeb
 • pomoc w zaspakajaniu potrzeb dziecka
 • pomoc w psychicznym dźwiganiu problemu niepełnosprawności dziecka
 • pomoc w organizacji funkcjonowania rodziny najbliższej i szerokiej
 • mobilizacja do aktywnego życia – nie rezygnowania z samorealizacji, aktywności społecznej i zawodowej, a także wynikającej ze współdziałania w grupie rodziców dzieci niepełnosprawnych
 • pomoc w nabywaniu kompetencji rodzicielskich i udziału w programach stymulacyjnych i rewalidacyjnych

Realizowane projekty:

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

Dotępność