Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

PSONI GDAŃSK

Środki publiczne

Majątek przedsiębiorstwa:

Majątek trwały i obrotowy ujęty jest w bilansie przedsiębiorstwa po stronie aktywów. Aktywa firmy pomniejszone o zobowiązania są nazywane zwykle kapitałem własnym lub majątkiem netto. Majątek Stowarzyszenia powstaje z dotacji, subwencji, ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz dochodów z własnej działalności gospodarczej przeznaczonych na realizację celów statutowych tj. pokrycie kosztów działania.

Rok 2015

Aktywa trwałe         1 853 914,86
Aktywa obrotowe   3 049 904,76
Zobowiązania         minus 4 690 000,93
Majątek                    213 818,69

KORZYŚCI

Co z nami zyskasz?

ZDOLNOŚCI INTERPERSONALNE
SAMODZIELNOŚĆ
SZANSA NA SUKCES NA RYNKU PRACY
OBSŁUGA KOMPUTERA
MOŻLIWOŚĆ GRANIA W ZESPOLE
MOŻLIWOŚĆ ZOSTANIA AKTOREM

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

Dotępność