Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

PSONI GDAŃSK

Tekst łatwy do czytania i rozumienia (ETR)

KORZYŚCI

Co z nami zyskasz?

SIEĆ WSPARCIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE
MOŻLIWOŚĆ WSZECHSTRONNEJ REHABILITACJI
EDUKACJĘ OGÓLNĄ I KULTURALNO-MUZYCZNĄ
SZANSA NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ
OPIEKA WYTCHNIENIOWA / ASYSTENTURA
SAMODZIELNOŚĆ

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

Dotępność