Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

PSONI GDAŃSK

Zamówienia publiczne i przetargi

„W związku z realizacją projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji” Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdańsku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu 60 godzin superwizji pracy zespołu projektowego w zakresie pracy na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnością – Uczestników projektu: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji”

Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdańsku

Termin składania oferty cenowej: 30.11.2021 r.

Pobierz szczegółowe informacje

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/PSONI/ZS/2019 – dotyczy dostawy samochodu osobowego typu mikrobus – dziewięcioosobowego (8 osób + kierowca), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 i 3 -Klauzula inf. i oświadczenie – RODO

Zał. nr 4 – Projekt umowy

Zał. nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Odpowiedzi na pytania Wykonawców dot. Zapytania ofertowego nr 1/PSONI/ZS/2019

do Wykonawców

Dot. Zapytania ofertowego nr 1/PSONI/ZS/2019 w sprawie udzielenia zamówienia na : Dostawę samochodu osobowego typu mikrobus – dziewięcioosobowego (8 osób + kierowca), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim

 

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza szyby boczne i tylne w przestrzeni pasażerskiej w II i III rzędzie z niefabrycznym przyciemnieniem?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza szyby boczne i tylne w przestrzeni pasażerskiej w II i III rzędzie z niefabrycznym przyciemnieniem, przy zachowaniu wszystkich warunków gwarancji obowiązujących w odniesieniu do w/w. Tym samym wprowadza zmianę do „Specyfikacji pojazdu” w pkt. 19.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza brak świateł przeciwmgłowych przednich?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza brak świateł przeciwmgielnych przednich. Tym samym wprowadza zmianę do „Specyfikacji pojazdu” w pkt. 20 w w/w zakresie.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuszcza czujniki parkowania tylko tył?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dopuszcza czujniki parkowania wyłącznie tył jako obligatoryjny element wyposażenia samochodu. Tym samym wprowadza zmianę do „Specyfikacji pojazdu” w pkt. 20 w w/w zakresie.

Pytanie nr 4

Czy dopuścicie samochód który zamiast automatycznej blokady drzwi podczas jazdy posiada manualną blokadę drzwi podczas jazdy?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający dopuszcza manualną blokadę drzwi podczas jazdy.

Pytanie nr 5

Czy zamawiający dopuści II i III rząd siedzeń w formie kanapy trzyosobowej połączoną z podłokietnikami i opcją szybkiego demontażu bez regulacji oparcia zamiast siedzeń pojedynczych?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Z uwagi na przeznaczenie przedmiotu zamówienia i potrzeby osób korzystających z pojazdu, Zamawiający nie dopuszcza II i III rzędu siedzeń w formie kanapy trzyosobowej.

Dostęp do informacji dotyczących zamówień publicznych i przetargów znajduje się na stronie Stowarzyszenia: www.psoni.gda.pl w Aktualnościach.

KORZYŚCI

Co z nami zyskasz?

ZDOLNOŚCI INTERPERSONALNE
SAMODZIELNOŚĆ
SZANSA NA SUKCES NA RYNKU PRACY
OBSŁUGA KOMPUTERA
MOŻLIWOŚĆ GRANIA W ZESPOLE
MOŻLIWOŚĆ ZOSTANIA AKTOREM

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

Dotępność