Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

PSONI logo 60 lat

DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE

Festiwal
Świat Mało Znany

„Świat Mało Znany” jest realizowany cyklicznie od 25 lat.  Jest to impreza artystyczna adresowana do twórców z niepełnosprawnością intelektualną z Polski i Europy oraz do szerokiego grona odbiorców społeczności lokalnej. „Świat Mało Znany” promuje potencjał i możliwości oraz osiągnięcia artystyczne osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez promocję ich umiejętności a nie ograniczeń.

Działania realizowane w projekcie służą promowaniu pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Pragnąc odchodzić od powszechnie jeszcze stosowanych wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie terminów: „dziecko” , „infantylny”, organizujemy działania , które mają na celu pokazanie rzeczywistego obrazu człowieka dorosłego, utalentowanego, potrafiącego sprawnie się komunikować i włączać się w inicjatywy integracyjne człowieka.

Przez 25 lat obyło się ponad 70 warsztatów artystycznych w tym: teatralne, muzyczne, fotograficzne, taneczne, muralu, cyrkowe, lalkarskie, recyklingu oraz malarskie. Uczestniczyło w nich ponad 1000 osób z kilkunastu krajów nie tylko Unii Europejskiej.

Bardzo ważny jest aspekt integracji pomiędzy artystami i osobami z niepełnosprawnością intelektualną, zarówno w trakcie warsztatów jak i wspólnych prezentacji.

Podczas imprezy zorganizowano wiele koncertów, spektakli, wystaw i happeningów dzięki  czemu udało nam się dotrzeć do kilkunastotysięcznej widowni.

Podczas organizacji współpracowaliśmy z wieloma artystami tj. Mikołaj Trzaska, Wojciech Waglewski, Maria i Jan Peszek, Ken Vandermark, Wojtek Mazolewski, Wacław Zimpel i wielu innych.

Facebook: www.facebook.com/swiatmaloznany

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

Accessibility Toolbar