Aktualności

21 Lip, 2017 Zapytanie ofertowe nr 1/PSONI/U-OP/2017 w sprawie zatrudnienia asystenta do realizacji usług w ramach projektu „System aktywizacji społeczno – zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie: 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT. Nr Umowy: RPPM.06.02.01-22-0006/16. Okres realizacji Projektu: 01.03.2017r. – 30.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 1-PSONI-U-OP-2017

26 maja, 2017 Sprawozdanie merytoryczne z działalności gdańskiego Koła PSONI

Sprawozdanie merytoryczne z działalności gdańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia

Czytaj więcej

23 maja, 2017 Apel Kołobrzeski

Apel Kołobrzeski My, Rodzice, członkowie Zarządu Głównego i

Czytaj więcej

23 maja, 2017 Zapytanie ofertowe nr 1/PSONI/U-OP/2017 w sprawie zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach projektu „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych

Zapytanie ofertowe - asystent osoby niepełnopsrawnej

22 maja, 2017 Zaproszenie do projektu

Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. i Polskie

Czytaj więcej

19 maja, 2017 Walne zebranie członków Stowarzyszenia

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z

Czytaj więcej

11 maja, 2017 Dzień Otwarty PSONI, 13 maja 2017

          ZAPROSZENIE na DZIEŃ

Czytaj więcej

11 Kwi, 2017 Wystawa Erazma Wojciecha Felcyna

Wernisaż 20 kwietnia 2017 r., godz. 18.00 Wystawa

Czytaj więcej

10 Kwi, 2017 Michał Milka i Katarzyna Świeczkowska w ONZ

21 marca 2017 roku nasi przedstawiciele wzięli udział

Czytaj więcej

7 Kwi, 2017 „Remont Pomp” w Australii!

W lutym 2017 roku w ramach projektu MOST

Czytaj więcej