Logo Psoni

Zapytanie ofertowe – Remont Warsztatu Terapii Zajęciowej – wymiana stolarki

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdańsku zaprasza do składania ofert w zakresie: „Wymiana stolarki okiennej w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Tysiąclecia 13 A w Gdańsku”

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 i 3 -Klauzula inf. i oświadczenie – RODO

Zał. nr 4 – Projekt umowy

Zał. nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Protokół z postępowania – Wymiana stolarki okiennej