Logo Psoni

Rozstrzygnięcie procedury wyboru Wykonawcy – dot. Zapytania ofertowego p.n.: „Wymiana stolarki okiennej w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Tysiąclecia 13 A w Gdańsku”

 

Protokół z postępowania – Wymiana stolarki okiennej