Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

Screenshot 2022-06-30 at 00.11.12

PSONI

PROJEKT RODZINA – Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju w Gdańsku

Szanowni Państwo, zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej oferty udziału w projekcie wsparcia psychologicznego – RODZINA, realizowanego przez PSONI koło w Gdańsku, sfinansowanego ze środków Miasta Gdańska.

  • Celami głównymi projektu są:
    poprawa w zakresie ogólnego funkcjonowania psychicznego rodziców i opiekunów osób
    z niepełnosprawnościami,
    poprawa jakości życia osób będących w trudnościach i kryzysach psychicznych spowodowanych przyjściem na świat dziecka z niepełnosprawnościami,
    sprawowaniem stałej opieki nad zależnym dzieckiem oraz stabilizacja stanu psychicznego i uniknięcie syndromu wypalenia w opiece nad osobą z niepełnosprawnością (ON).

Działania realizowane w ramach projektu mają za zadanie wyposażyć rodziców/ opiekunów osób z niepełnosprawnością w stosowne umiejętności wspomagające redukcję napięcia i stresu oraz budowanie/odbudowania relacji rodzinnych, często bardzo zaniedbanych z uwagi na całkowite wykluczenie społeczne związane z opieką nad osobą zależną/niesamodzielną.

Bezpośrednimi odbiorcami działań są mieszkańcy Gdańska – opiekunowie/rodzice osób z niepełnosprawnością, znajdujący się w kryzysie psychicznym bądź borykający się z problemami psychicznymi, jak również pośrednio ich niepełnosprawne dzieci/podopieczni.

Planujemy objąć wsparciem minimum 25 rodzin.

Bezpośrednie działania realizowane będą w ciągu 3 lat trwania projektu, do 31 grudnia 2023 roku.

Kluczowe działania skierowane do osób potrzebujących wsparcia to m.in.:

1. Indywidualne terapeutyczne wsparcie psychologiczne;
2. Grupowe spotkania psychoedukacyjne;
3. Terapia rodzinna;

Podstawowym kryterium udziału w projekcie jest przede wszystkim zweryfikowany przez koordynatora merytorycznego poziom problemów psychicznych oraz stopień izolacji beneficjentów wynikający ze złego stanu zdrowia psychicznego.
Działania rekrutacyjno-diagnostyczne będą odbywały się przez cały czas trwania projektu.

REKRUTACJA:
Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju w Gdańsku
ul. Jagiellońska 11, 80-371 Gdańsk – II piętro

info:
e: owi@psoni.gda.pl t: 508-186-021

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

Dotępność