Logo Psoni

List Prezeski Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Pani Moniki Zimy-Parjaszewskiej do Pani Aleksandry Dulkiewicz p.o. Prezydenta Gdańska

BZG/21/01/19/MZP                                             Warszawa, 15 stycznia 2019 roku


Szanowna Pani
Aleksandra Dulkiewicz
p.o. Prezydenta Gdańska

Szanowna Pani Prezydent,
wstrząśnięci tragedią, jaka wydarzyła się 13 stycznia 2019 roku, świadomi
ogromnej roli, jaką Prezydent Gdańska Śp. Paweł Adamowicz odegrał
w działalności na rzecz równych praw osób z niepełnosprawnością intelektualną,
ochrony ich godności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz
wspierania ich rodzin,
w imieniu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną pragnę przekazać na Pani ręce wyrazy głębokiego współczucia
i żalu dla wszystkich gdańszczan.
Odszedł człowiek szlachetny, pełen pasji i ufności w dobroć innych ludzi.
Całe nasze Stowarzyszenie, ale zwłaszcza Koło w Gdańsku straciło sojusznika,
protektora, przyjaciela.
Odszedł człowiek, który siedemnaście lat temu z dumą przyjął od nas odznaczenie
„Fideliter et Constanter” (Wiernie i Wytrwale) i z wiarą w społeczeństwo
obywatelskie, wytrwale nas wspierał.
Jesteśmy wdzięczni Śp. Panu Prezydentowi zwłaszcza za to, że wierzył w misję
naszego Stowarzyszenia i w to, że rodzice, którzy podjęli się jej realizacji są
gwarantem powodzenia tych działań. Przekładało się to na tworzenie warunków
do rozwoju działalności Koła PSONI w Gdańsku, a w konsekwencji także stawało
wzorem do naśladowania dla wielu innych miast Polski.

Łączymy się z Gdańskiem w bólu po tej straszliwej stracie

Prezeska Zarządu Głównego
Dr Monika Zima-Parjaszewska