Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

Screenshot 2022-06-30 at 00.11.12

PSONI

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – 2024

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku realizuje Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

 

Program ma na celu umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami skorzystanie z usług asystenta, którego zadaniem jest wspieranie osoby z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, co przyczyni się do prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnością bardziej aktywnego i samodzielnego życia.
Ze wsparcia mogą korzystać osoby mieszkające na terenie województwa pomorskiego:
– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
– osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

Wartość dofinansowania: 2 449 620,44
Projekt realizowany w terminie: 01.01.2024r. – 31.12.2024r.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:   

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

Dotępność