oferta

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Gdańsku oferuje swoim uczniom:

 • kształtowanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem za pomocą mowy lub środków poza werbalnych, w tym kształtowanie umiejętności czytania i pisania (w zakresie możliwym do osiągnięcia przez ucznia niepełnosprawnego intelektualnie) jako jednej z form komunikacji,
 • kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych,
 • umożliwienie poznania najbliższego środowiska społeczno – kulturalnego i przyrodniczego,
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe,
 • rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami oraz opanowanie prostych umiejętności i czynności pracy,
 • zajęcia w ramach przysposobienia do pracy w pracowniach: kulinarnej, rękodzieła artystycznego, prac biurowych oraz w pracowni porządkowej,
 • codzienną opiekę pielęgniarską i monitorowanie stanu zdrowia, systematyczne konsultacje lekarza POZ i lekarza rehabilitacji.

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

 • 04 września 2017 r. godz. 10.00 – rozpoczęcie roku szkolnego w NSPdP;
 • 23 – 31 grudnia 2017 r. – zimowa przerwa świąteczna;
 • 29 stycznia – 11 lutego 2018 r. – ferie zimowe;
 • 29 marca – 3 kwietnia 2018 r. – wiosenna przerwa świąteczna;
 • 22 czerwca 2018 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 • 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. – ferie letnie.

Terminarz informacyjnych spotkań z rodzicami

 • 18 września 2017 r. godz. 17.00 – przedstawienie organizacji roku szkolnego 2017/2018, zatwierdzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
 • 20 września 2017 r. godz. 9.30 – przedstawienie organizacji roku szkolnego 2017/2018, zatwierdzenie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych;
 • 20 listopada 2018 r. godz. 17.00
 • 22 stycznia 2018 r. godz. 17.00 – podsumowanie I semestru
 • 24 stycznia 2018 r. godz. 9.30 – podsumowanie I semestru
 • 16 kwietnia 2018 r. godz. 17.00
 • 18 czerwca 2018 r. godz. 17.00 – podsumowanie II semestru
 • 20 czerwca 2018 r. godz. 9.30 – podsumowanie II semestru

Uwaga:  Rodzice zobowiązani są do udziału w co najmniej dwóch spotkaniach.

Terminarz uroczystości szkolnych i imprez okolicznościowych na rok szkolny 2017/2018

 • 04.09. 2017 – uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego; powitanie uczniów NSPdP
 • 29.09.2017 – Dzień Chłopaka
 • 13.10.2017 – Święto Ucznia i Nauczyciela; spotkanie integracyjne i uroczystość w NSPdP
 • 10.11.2017 – Narodowe Święto Niepodległości; śpiewanie pieśni patriotycznych
 • 30.11.2017 – Andrzejki; wróżby, zabawa
 • 06.12.2017 – spotkanie z Mikołajem
 • 20.12. 2017 – bożonarodzeniowe spotkanie przedświąteczne
 • styczeń 2018 – karnawał 2018
 • 14.02.2018 – Walentynki
 • 08.03.2018 – Dzień Kobiet
 • marzec 2018 – Escape Room
 • 28.03.2018 – wielkanocne spotkanie przedświąteczne
 • 23.04.2018 – Święto Książki
 • 04.05.2018 – Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną; spełniamy marzenia
 • 25.05.2018 – Dzień Matki i Ojca
 • maj 2018 – IV Festiwal Małych Form Teatralnych
 • 01.06.2018 – Dzień Dziecka
 • 21.06.2018 – uroczystość zakończenia roku szkolnego; uroczystość w NSPdP