Zaproszenie do projektu

loga

Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. i Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku mają przyjemność zaprosić osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie Kursy – Staże – Praca.

Projekt „Kursy – Staże – Praca” jest realizowany w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Integracja Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa.

 

Aby wziąć udział projekcie należy spełnić następujące warunki:

– posiadać orzeczenie o niepełnosprawności: symbol rodzaju niepełnosprawności: 01-U, 02-P, 12-C
lub orzeczenie o niepełnosprawności sprzężonej (co oznacza więcej niż jeden rodzaj
niepełnosprawności)

–  mieć chęci do uczestnictwa w przygotowanych formach wsparcia

–  być osobą bierną zawodowo lub bezrobotną

– mieszkać na terenie jednego z następujących powiatów: gdańskiego, kartuskiego, malborskiego, puckiego, wejherowskiego, nowodworskiego lub miast: Gdańska, Gdyni, Sopotu

 

Przygotowaliśmy dla Was:

doradztwo zawodowe

– wsparcie psychologiczne

– możliwość 3 – miesięcznego stażu (dla wybranych uczestników projektu)

– zajęcia komputerowe

kursy zawodowe

– warsztaty aktywizujące zawodowo

– wsparcie trenera pracy

– pośrednictwo pracy

 

Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu:

 

Urszula Czaplewska

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Jagiellońska 11, Gdańsk – Przymorze, sala 107

tel. 58 553 02 61 wew.33

tel. 697 011 969

e-mail: psouu_bizon@op.pl

 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie jest dostępny na stronach: www.psoni.gda.pl  oraz www.akademie.com.pl