Logo Psoni

Dziękujemy firmie DCT Gdańsk

PODZIĘKOWANIE

Pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za wsparcie i życzliwość. Dziękujemy za wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy, za wrażliwość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka. Dzięki Państwa wsparciu możliwa jest realizacja naszych marzeń.
Dziękujemy w imieniu własnym oraz w imieniu naszych pacjentów firmie

DCTGdańskSA

za sfinansowanie zakupu specjalistycznego siedziska dla podopiecznych ośrodka.

dziecko

Pracownicy i Podopieczni

Ośrodka Wczesnej Interwencji
i Wspomagania Rozwoju

w Gdańsku

dct

https://dctgdansk.pl/pl/