Logo Psoni

Rok 2018 – Rokiem Wczesnej Interwencji

Rok 2018 został ogłoszony przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Rokiem Wczesnej Interwencji.
„W 2018 roku obchodzimy 40 lat wczesnej interwencji w Polsce. To właśnie w styczniu 1978 roku w Warszawie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski powołał pierwszy w Polsce Ośrodek Wczesnej Interwencji. Już rok później następny ośrodek powstał w Szczecinie. Obecnie w strukturach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną działa 30 Ośrodków Wczesnej Interwencji, które w ciągu roku udzielają wsparcia blisko 12 tysiącom dzieci i ich rodzin.”
Z okazji obchodów zaplanowane zostało szereg wydarzeń we wszystkich kołach w Polsce. Utowrzona została również specjalna strona – zapraszamy do zapoznania się z jej treścią.
http://rwi.psoni.org.pl/
Ogłoszono również dwa konkursy – zapraszamy do wzięcia udziału, wszystkie informacje na stronie http://rwi.psoni.org.pl/, w zakładce „Konkursy”.