Logo Psoni

Konkurs

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Maska Karnawałowa”.

 

Regulamin konkursu:

1.Cele konkursu Przede wszystkim wykonana praca ma dawać dużo radości, humoru i satysfakcji w jej wykonywaniu. Najbardziej liczy się pomysłowość i oryginalność !!! rozbudzanie wyobraźni i twórczej aktywności wśród dzieci i młodzieży, ćwiczenie umiejętności wykorzystania i łączenia ze sobą różnych technik plastycznych kształtowanie poczucia estetyki i smaku artystycznego konfrontacja osiągnięć plastycznych popularyzowanie twórczości artystycznej wśród dzieci i młodzieży umożliwienie uczniom uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie.

2.Technika Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, z rożnego rodzaju materiału. Prace powinny być wykonywane indywidualnie – zbiorowe nie będą oceniane.

3.Czas trwania konkursu Maski należy dostarczyć na adres: Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy ul. Jagiellońska 11; 80-371 Gdańsk do 20.01.2010 r.

4.Rozstrzygnięcie konkursu 25.01.2010r.

5.Uczestnicy Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół kształcenia specjalnego na terenie Gdańska

6.Ocenie podlegać będzie: zgodność pracy z tematem konkursu pomysłowość estetyka pracy walory artystyczne Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą lub dostarczone osobiście do szkoły. Nazwiska laureatów umieszczone będą na stronie internetowej OREW-u.

7.Pokonkursowa wystawa prac Ośrodek Wczesnej Interwencji ul. Tysiąclecia 13a Gdańsk w terminie: 25.01.2010r. – 10.02.2010r.

8.Każda praca powinna zawierać następujące dane Imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła Imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Organizatorzy: Ewa Gaworowska i Maria Kasperska tel. 058 342-01-33