Logo Psoni

Pracownicy

Dostęp do informacji dotyczących specjalistów pracujących w niżej wymienionych placówkach znajduje się na stronie Stowarzyszenia: www.psoni.gda.pl w zakładce Placówki.

 

Placówki i programy wieloletnie prowadzone przez gdańskie Koło Stowarzyszenia:

 • Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju (OWIiWR)
 •   Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych (ZNPO)
  • Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze” (NPWR)
  • Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna im. Pawła Adamowicza (NPSS)
  • Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Pawła Adamowicza w Gdańsku (NSPdP)
 • Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ)
 • Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)
 • Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (BIZON)
 • Zespół Mieszkań Społecznych (ZMS)
Podpis
Agnieszka Szpilarewicz - Skrzypska
Opublikował
Szymon Bakonis
Data wytworzenia
20.09.2016
Data publikacji
08.09.2016, 11:33
Ilość wyświetleń
4 373