Logo Psoni

Pracownicy

Dostęp do informacji dotyczących specjalistów pracujących w niżej wymienionych placówkach znajduje się na stronie Stowarzyszenia: www.psoni.gda.pl w zakładce Placówki.

 

Placówki i programy wieloletnie prowadzone przez gdańskie Koło Stowarzyszenia:

  • Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju (OWIiWR)
  • Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze” (NPWR)
  • Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej (NPSS)
  • Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy (NSPdP)
  • Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ)
  • Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)
  • Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (BIZON)
  • Zespół Mieszkań Wspomaganych „Nasz Dom” (ZMW)
Podpis
Agnieszka Szpilarewicz - Skrzypska
Opublikował
Szymon Bakonis
Data wytworzenia
20.09.2016
Data publikacji
08.09.2016, 11:33
Ilość wyświetleń
3 166