Logo Psoni

S.O.S. dla rodziny

gd

psoni

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

PROWADZI REKRUTACJĘ DO PROJEKTU

sfinansowanego ze środków Miasta Gdańska

koloS.O.S dla rodziny

Projekt jest adresowany do rodziców i opiekunów sprawujących stałą opiekę nad zależną osobą z niepełnosprawnością, zamieszkałych na terenie Gdańska
 • Jeśli odczuwasz:
 • potrzebę wypoczynku i odciążenia w sprawowaniu stałej opieki nad Twoim niepełnosprawnym dzieckiem lub podopiecznym
 • bezradność, obniżony nastrój, napięcie, zmęczenie, izolację społeczną
 • brak czasu i motywacji do działania i zadbania o swoje zdrowie i potrzeby
 • potrzebę wsparcia oraz chęć zmiany obecnej sytuacji

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU

 • Działania realizowane w ramach projektu:
 • Opieka asystenta dla osób z niepełnosprawnością (średnio 12h/m-c); dzięki tej formie wsparcia rodzic lub opiekun będzie miał możliwość zadbania w wolnym czasie o swoje potrzeby, zdrowie  i komfort psychiczny
 • Grupowe spotkania psychoedukacyjne
 • Indywidualne spotkania terapeutyczne z psychologiem
 • Indywidualne konsultacje z lekarzem psychiatrą

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną dwie edycje wsparcia:

 1. I edycja – wrzesień 2018 – wrzesień 2019
 2. II edycja – październik 2019 – październik 2020

 

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:
Iwona Baldowska                  tel. 517 529 650        iwona.baldowska@psoni.gda.pl
Urszula Czaplewska              tel. 501 597 114         urszula.czaplewska@psoni.gda.pl


Projekt „S.O.S dla rodziny” jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2023