Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

Screenshot 2022-06-30 at 00.11.12

PSONI

Projekt „Rehabilitacja 25 plus”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Gdańsku realizuje projekt Rehabilitacji 25 plus.
Projekt finansowany jest z środków PFRON.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia w dążeniu do samodzielności i niezależnego życia przez dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Rekrutacja do projektu: magdalena.mendyk@psoni.gda.pl

W ramach projektu odbywają się zajęcia z zakresu:

  • pomocy w rozwijaniu oraz wzmacnianiu samodzielności życiowej (w tym – trening umiejętności nabytych)
  • wzmacniające kompetencje społeczne i emocjonalne, poradnictwo oraz wsparcie w zakresie spraw życia codziennego oraz sytuacji trudnych
  • opieki i pielęgnacji (w tym – pomoc w utrzymaniu higieny osobistej)
  • usprawniające, terapeutyczne i wspierające ruchowo
  • w ramach kół zainteresowań
  • działań aktywizująco zawodowych.

Dofinansowanie: 120 000,00 zł

Projekt "Rehabilitacja 25 plus"

NASI PARTNERZY

Wspierają nas:

Dotępność