Logo Psoni

Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

W dniach 14-15 października 2011 w Gdańsku Sobieszewie odbędzie się Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Na FIP zaproszeni zostali wszyscy przedstawiciele pomorskich organizacji pozarządowych. Pomorski FIP odbywa się co dwa lata, w tym roku tematem przewodnim jest KAPITAŁ SPOŁECZNY. Więcej informacji na www.ngo.pl