Logo Psoni

Ograniczenie działalności placówek w związku ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną i rozprzestrzeniającym się wirusem SARS CoV-2 (koronawirus), Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku podjęło działania mające na celu zmniejszenie ryzyka zakażeniem.

Od dnia 16 marca do 27 marca 2020 roku Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna, Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju, Warsztat Terapii Zajęciowej,
Środowiskowy Dom Samopomocy oraz ECEKON nie będą prowadziły żadnych zajęć. Zawieszeniu ulega również transport uczestników.

Wszystkie zaplanowane wcześniej spotkania, szkolenia, Kluby Rodziców, posiedzenia zespołów roboczych zostały odwołane i odbędą się w innym terminie.

Zajęcia indywidualne prowadzone w ECEKON, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz inne formy wsparcia realizowane indywidualnie ulegną znacznemu ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

Jednocześnie informujemy, że w dniach 12-13 marca 2020 r. prowadzone będą
w wymienionych wyżej placówkach dziennego pobytu dyżury, jednak mogą z nich skorzystać tylko uczestnicy, których rodzice, opiekunie nie są w stanie zapewnić opieki w domu. Z dyżurnych zajęć skorzystać będą mogły tylko osoby, których stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach, nie przejawiają oznak choroby czy przeziębienia oraz którzy zostaną dowiezieni do placówek we własnym zakresie.

Pracownicy administracyjni, służb finansowych i kadrowo-płacowych pracować będą wg indywidualnego harmonogramu czasu pracy, przede wszystkim w formule pracy zdalnej.
Sekretariat PSONI oraz Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych pracować będzie codzienne w godzinach 9.00-13.00

O działaniach podejmowanych w kolejnych dniach będą Państwo informowani na bieżąco.

Zarząd Koła
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gdańsku