Logo Psoni

Odmrażanie Fizjoterapii – komunikat na temat pracy Ośrodka Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE ODMROŻENIA REHABILITACJI
Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju

W związku z ogłoszeniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 1 tego rozporządzenia, od dnia 4 maja 2020 r. może zostać wznowiona działalność lecznicza w zakresach rehabilitacji leczniczej realizowanej w warunkach ambulatoryjnych i dziennych oraz przywrócona w pełnym zakresie działalność stacjonarnych ośrodków/oddziałów rehabilitacji leczniczej.

    W związku z taką możliwością informujemy, iż powoli wdrażamy przyjęcia pacjentów w Ośrodku począwszy od konsultacji lekarskich. Jednak nadal pracujemy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo w związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązują procedury bezpieczeństwa m.in. ankiety wstępna i aktualizacyjna, przygotowanie pacjenta i sposób postępowania podczas pobytu na terenie Ośrodka, które podane zostaną w osobnych komunikatach.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS WIZYTY W PLACÓWCE
Wejście do Ośrodka od tyłu budynku TYLKO windą.

• Przy wejściu do budynku (lokalu) każdy pacjent oraz jego opiekun ma obowiązek
zdezynfekować ręce.

• Po dezynfekcji następuje pomiar temperatury ciała każdej osoby wchodzącej.

• Pacjent (jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny) wypełnia i podpisuje przed
każdą wizytą ankietę aktualizacyjną dotyczącą ryzyka zachorowania na covid-19.

Pacjent umawiany jest na konkretną godzinę. Prosimy o nieprzychodzenie przed
wyznaczonym czasem.

• Umożliwia się pacjentowi (jego przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi
faktycznemu) kolejną dezynfekcję rąk przed wejściem do gabinetu i przy jego opuszczaniu.

• W przypadku pacjentów poniżej 2. r.ż. lub prezentujących 3,4,5 st. w skali GMFCS, czy głęboki
poziom niepełnosprawności należy zobowiązać przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
faktycznego do przynoszenia na każdy dzień terapii podkładów jednorazowych.

Małoletniemu pacjentowi w czasie terapii może towarzyszyć wyłącznie jeden opiekun.

Rodzic /Opiekun pacjenta obecny podczas terapii zakłada jednorazową maseczkę ochronną
oraz jednorazowe rękawice.

Rodzic/ Opiekun przed i po kontakcie ze śliną czy inną wydzieliną dziecka, przed i po zmianie
pieluchy, myje ręce mydłem bądź je dezynfekuje.

• W gabinecie/ośrodku wytycza się kierunek ruchu pacjentów przychodzących z zewnątrz
i poruszających się po obiekcie.

• Rodzice / opiekunowie proszeni są o zabranie pieluszki tetrowej (badanie małego dziecka)