Logo Psoni

Nowe placówki oświatowe w PSONI Gdańsk

Informujemy, że po ponad 20 latach działalności, z dniem 31 sierpnia Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy zostaje zamknięty. W to miejsce z dniem 1 września 2018 roku otwarta zostaje Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna, która wchodzi w skład, utworzonego w PSONI Gdańsk, Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych.

W skład Zespołu, poza szkołą podstawową, wchodzą:

Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze” – dyrektorem placówki jest Pani Magdalena Kowalska

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna – dyrektorem placówki jest Pani Luiza Lipińska
Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy – dyrektorem placówki jest Pani Magdalena Mendyk

Funkcję dyrektora Zespołu Zarząd Koła PSONI Gdańsk powierzył Pani Katarzynie Świeczkowskiej

Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych odbędzie się 3 września 2018 roku o godzinie 12.00 w budynku przy ul. Jagiellońskiej 11.

W uroczystości udział weźmie Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds polityki społecznej Pan Piotr Kowalczuk.

Serdecznie zapraszamy.