Logo Psoni

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania II piętra z funkcji edukacyjnej na edukacyjno-medyczną przy ul. Jagiellońskiej 11 w Gdańsku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty