Logo Psoni

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Gdańsku
zawarło cztery umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Granty przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej
dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji prowadzącej warsztat terapii zajęciowej oraz realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Wykaz zawartych umów:

1)  Nr umowy: UEB/000037/11/D z dnia 21.10.2020

 • dotyczy: Warsztat Terapii Zajęciowej – umowa 1/WTZ/2004
 • czas trwania: 01.09.2020 – 27.11.2020 – 63 dni robocze
 • wartość grantu: 9 828,00 zł
 • liczba osób objętych wsparciem: 13

2) Nr umowy: UEB/000038/11/D z dnia 21.10.2020

 • dotyczy: „ECEKON – samodzielni w życiu – współtwórcy kultury” – umowa ZZO/000293/11/D z dnia 26.03.2019
 • czas trwania: 07.09.2020 – 08.12.2020 – 63 dni robocze
 • wartość grantu: 15 876,00 zł
 • liczba osób objętych wsparciem: 21

3) Nr umowy: UEB/000039/11/D z dnia 21.10.2020

 • dotyczy: „Kierunek samodzielność” – umowa ZZO/000273/11/D
  z dnia 14.03.2018
 • czas trwania: 01.09.2020 – 18.12.2020 – 63 dni robocze
 • wartość grantu: 18 144,00 zł
 • liczba osób objętych wsparciem: 24

4) Nr umowy: UEB/000040/11/D z dnia 21.10.2020

 • dotyczy: „Nasz Dom – wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkaniu” – umowa ZZO/000295/11/D
  z dnia 26.03.2019
 • czas trwania: 07.09.2020 – 08.12.2020 – 63 dni robocze
 • wartość grantu: 21 168,00 zł
 • liczba osób objętych wsparciem: 28