Logo Psoni

Specjaliści

INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ:

 • Prowadzi terapię zajęciową grupową i indywidualną z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, dzięi odpowiednio dobranym formom dla każdego uczestnika arsztatu;
 • Organizuje i odpowiada za prowadzenie podległej mu pracowni;
 • Formę zajęć dobiera w oparciu o Indywidualny Program Rehabilitacji i Terapii, który współtworzy, omawia oraz weryfikuje;
 • Kieruje uczestnika w oparciu o trening ekonomiczny oraz trening przygotowania do pracy;
 • Współpracuje z pozostałymi instruktorami terapii zajęciowej, psychologiem oraz fizjoterapeutą;
 • Utrzymuje stały kontakt z rodziną uczestnika Warsztatu.

FIZJOTERAPEUTA:

 • Prowadzi rehabilitację, która ma wpływ na poprawę sprawności ruchowej i wydolność organizmu;
 • Formę rehabilitacji dobiera w oparciu o doumentację medyczną uczestnia oraz jego Indywidualny Program Rehabilitacji i Terapii;
 • Organizuje zajęcia rehabilitacyjne w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, które poza poprawą sprawności ruchowej mają na celu kształtowanie w uczestnikach potrzebę zdrowej rywalizacji oraz funcjonowanie w grupie społecznej;
 • Współpracuje z instruktorami terapii zajęciowej oraz psychologiem;
 • Utrzymuje stały kontakt z rodziną uczestnika Warsztatu.

PSYCHOLOG:

 • Jest wsparciem dla uczestników Warsztatu;
 • Dba o dobrą atmosferę w Warsztacie Terapii Zajęciowej;
 • Prowadzi terapię psychologiczną w oparcie o Indywidualny Program Rehabilitacji i Terapii; uczestniczy w tworzeniu, omawianiu i jego weryfikowaniu;
 • Analizuje procesy psychiczne uczestników i stawia wnioski w celu lepszego przystosowania poszczególnych osób do życia w społeczeństwie;
 • Współpracuje z innymi placówkami zajmującycmi się terapią osób niepełnosprawnych intelektualnie;
 • Współpracuje z instruktorami terapii zajęciowej i fizjoterapeutą;
 • Utrzymuje stały kontakt z rodziną uczestnika Warsztatu.