Logo Psoni

Środki publiczne

Majątek przedsiębiorstwa:

Majątek trwały i obrotowy ujęty jest w bilansie przedsiębiorstwa po stronie aktywów. Aktywa firmy pomniejszone o zobowiązania są nazywane zwykle kapitałem własnym lub majątkiem netto. Majątek Stowarzyszenia powstaje z dotacji, subwencji, ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz dochodów z własnej działalności gospodarczej przeznaczonych na realizację celów statutowych tj. pokrycie kosztów działania.

Rok 2015

Aktywa trwałe         1 853 914,86
Aktywa obrotowe   3 049 904,76
Zobowiązania         minus 4 690 000,93
Majątek                    213 818,69

Podpis
Agnieszka Szpilarewicz - Skrzypska
Opublikował
Szymon Bakonis
Data wytworzenia
28.10.2016r.
Data publikacji
12.09.2016, 9:28
Ilość wyświetleń
2 404