Logo Psoni

Specjaliści

W codziennym życiu pomagają nam:

POMOC OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Monika Biernacka

ASYSTENCI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Mariola Robak

Karolina Szybalska

Marta Bylinowska

Marcin Kubiak

Beata Karczewska

Estera Cichowska

Wojciech Namiotko

Anna Soduła

Michał Karpecki

Krystyna Leszczewska

Marta Krawiec

Paulina Piotrowska

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Celina Kledzik

Milena Dzieżyk

FIZJOTERAPEUTA

Zbigniew Kulczyński

LOGOPEDA

Marta Murawska

Marta Paubicka

PSYCHOLOG

Angelika Pawłowska

Magdalena Cebula-Frąckowiak

Olga Kwiatkowska

KIEROWNIK – KOORDYNATOR

Danuta Wójcicka