Logo Psoni

Projekt PFRON

logo-pfron

 

PSOUU_corel7

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekty współfinansowane ze środków PFRON

 1. Tytuł projektu: „Nasz Dom – wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym zamieszkaniu”
 2. Nr umowy o dofinansowanie: ZZO/000295/11D z dnia 26.03.2019
 3. Kierunek pomocy: 2. Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
 4. Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)
 5. Nazwa zadania: prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
 6. Rodzaj projektu: projekt wieloletni
 7. Termin realizacji projektu: 01.04.2019-31.03.2022
 8. Okresy finansowania:
  • I okres: 01.04.2019 -31.03.2020
  • II okres: 01.04.2020 -31.03.2021
  • III okres: 01.04.2021 -31.03.2022
 9. Uczestnicy projektu – Zadanie adresowane jest do osób niepełnosprawnych, w tym:
  • 16-osobowej grupy beneficjentów przebywających na stałe w placówce „Nasz
   Dom” – przy ul. Płk. Dąbka w Gdańsku,
  •  15 osób wyżej funkcjonujących, po uprzednim treningu mieszkaniowym (7 w I
   okresie realizacji projektu + 4 osoby w II okresie realizacji projektu +4 osoby w III
   okresie realizacji projektu), które podjęły samodzielne zamieszkanie (przy ul.
   Świrskiego oraz w 2018 roku przy ul. Dolne Młyny),
  • 12 osób, które wezmą udział w treningu mieszkaniowym (4 osoby w I okresie
   realizacji projektu + 4 osoby w II okresie realizacji projektu +4 osoby w III okresie
   realizacji projektu).
 10. Formy wsparcia realizowane w ramach projektu w sposób ciągły:
  • Asysta w porze nocnej
  • Indywidualna asysta w czynnościach dnia codziennego
  • Grupowy trening umiejętności społecznych
  • Organizacja czasu wolnego
  • Wsparcie w utrzymaniu kondycji zdrowotnej i fizycznej
  • Indywidualny trening mieszkaniowy
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne
  • Zajęcia psychoedukacyjne grupowe
  • Komunikacja
  • Współpraca z rodzicami i opiekunami.
 11. Cel projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie stopnia sprawności dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z zaburzeniami psychicznymi, w tym również z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w prowadzeniu samodzielnego życia oraz wzrost kompetencji umożliwiających im pełnienie różnorodnych ról społecznych i pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
 12. Telefon kontaktowy:

695-944-168 – Koordynator projektu Danuta Wójcicka

„Trening samodzielności w Zespole Mieszkań Wspomaganych „Nasz Dom”