Logo Psoni

Specjaliści

  • Lekarz pediatra (neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej) – odpowiada za ocenę medyczną leczenia i rehabilitacji. Konsultacje lekarskie powinny odbywać się przynajmniej dwa razy w roku.
  •  Fizjoterapeuta – przeprowadza ocenę rozwoju motorycznego dziecka, udziela instruktażu dotyczącego właściwej pielęgnacji niemowląt, sposobu noszenia, układania, zabawy. Prowadzi terapię ruchową wspomagającą rozwój psychomotoryczny. Fizjoterapeuci pracujący w Ośrodku są przeszkoleni w specjalistycznych metodach usprawniania małego dziecka. Prowadzona jest terapia indywidualna oraz grupowe ćwiczenia ogólno rozwijające dla dzieci starszych.
  • Logopeda (neurologopeda)– udziela  instrukcji, jak pielęgnować, karmić niemowlę, dobierać smoczek, by służyło to prawidłowemu rozwojowi mowy, omawia sposoby prawidłowego jedzenia z łyżeczki i picia z kubka, prowadzi systematyczną terapię służącą bogaceniu słownika, korygowaniu nieprawidłowej wymowy, wypracowaniu właściwych nawyków oddechowych.
  • Psycholog – odpowiada na pytanie, jak rozwija się dziecko i czego potrzebuje, by uczyć się nowych umiejętności, poinformuje, czy rozwój dziecka jest prawidłowy i harmonijny, wskazuje sposoby budowania dobrego, uczuciowego kontaktu z dzieckiem, udziela wsparcia w trudnych życiowo sytuacjach związanych z pielęgnowaniem i wychowywaniem dziecka.
  • Pedagog (pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym) – demonstruje praktyczne sposoby zabawy z dzieckiem, udziela wskazówek co do rodzaju aktywności zabawowych odpowiednich dla wieku dziecka, proponuje systematyczną terapię rozwijającą umiejętności niezbędne do nauki w szkole.
  • Terapeuta widzenia – sprawdza, czy dziecko prawidłowo posługuje się wzrokiem podczas zabawy i codziennych czynności. W razie poważnych problemów uczy, jak pracować nad usprawnianiem funkcjonowania wzrokowego (oferta skierowana do dzieci słabo widzących).
  • Tyflopedagog – wspomaga rozwój niewidomego dziecka poprzez usprawnienie pozostałych zmysłów, uczy jak radzić sobie z praktycznymi problemami wynikającymi z braku wzroku u dziecka.
  • Pracownik socjalny – udziela porad, jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny na dziecko, jakie ulgi przysługują rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, informuje o orzecznictwie oraz gdzie się ubiegać i na co można uzyskać pomoc finansową