Logo Psoni

Oferta

 

Oprócz indywidualnych zajęć ze specjalistami, proponujemy dzieciom  udział w zajęciach grupowych. Grupy przedszkolne  funkcjonują od września do czerwca, a ich program opracowuje zespół pedagogów, psychologów, logopedów. Pozostałe grupy aktywne są przez cały rok.

 

Grupa pierwszy krok – celem zajęć jest nauka podstawowych umiejętności, takich jak: nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami,  koncentrowanie się na wspólnej zabawie,  powitaniu i pożegnaniu,  dzielenie się ,czekanie na swój czas  .Zajęcia mają być także ważnym elementem procesu separowania się od rodzica. Pierwszy Krok jest formą przygotowania do uczestnictwa w innego typu zajęciach grupowych.

Grupa prowadzona metodą V. Sherborne – celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez uczestnictwo  wraz z opiekunem  w specjalnie dobranych aktywnościach i zabawach ruchowych. Zwiększają one świadomość własnego ciała i otaczającej przestrzeni, umożliwiają doświadczanie bliskości partnera w grupie, budują poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie i są okazją do satysfakcjonującej, beztroskiej zabawy.

Grupy przedszkolne – Celem grup jest przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do pełnego uczestnictwa w zajęciach rówieśniczych poza Ośrodkiem. Dzieci mają okazję w małej grupie doskonalić swoje umiejętności społeczne, poznawcze oraz samoobsługowe, rozwijają twórcze możliwości, uczą się respektowania zasad obowiązujących podczas zajęć grupowych.

Grupy muzyczne – integrują i pomagają funkcjonować dzieciom w grupie. Poprzez zabawę wprowadzają w świat reguł i zasad. Poprawiają pamięć i koncentrację
Dają możliwość spontanicznego i radosnego reagowania i przeżywania w świecie muzyki.

Grupy ogólnousprawniające – celem zajęć grupowych prowadzonych przez fizjoterapeutę jest doskonalenie umiejętności zdobytych w trakcie terapii indywidualnej, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy, poprawa koordynacji ruchowej i równowagi .W czasie zajęć wykorzystywane są także elementy metody integracji sensorycznej. Dzieci uczą się współdziałania w grupie oraz rozwijają umiejętności społeczne. Zajęcia prowadzone są w 3 grupach wiekowych : dla dzieci 2-3 letnich , 4 i 6 latków.

Grupy plastyczne z elementami terapii ręki- zajęcia te są jedną z podstawowych form uczenia się i zdobywania wiadomosci o otaczajcym świecie.Wpływają na  rozwijanie talentu , wrażliwości  i umiejętnosci  plastycznych  dziecka .Będąc wspaniałą zabawą uczą samodzielności, współdziałania w grupie oraz mają korzystny wpływ na kształtowanie własnego wizerunku.Poprzez różnorodne  zajęcia plastyczne stymulują  rozwój funkcji ręki , koordynację  wzrokowo-riuchową ,zdolność skupiania uwagi i koncentrację.

 

 

Zapraszamy również do korzystania z wypożyczalni książek oraz zabawek dla dzieci.

W doborze odpowiednich pomocy pomoże Państwu psycholog, pedagog, logopeda pracujący indywidualnie z dzieckiem.

 

 

 

Oprócz oferty skierowanej bezpośrednio do dzieci proponujemy Państwu ,jako rodzicom, różne formy pomocy psychologicznej:
  • warsztaty umiejętności wychowawczych
  • indywidualne wsparcie terapeutyczne
  • indywidualne konsultacje
  • grupę wsparcia
  • domowy videotrening komunikacji