Logo Psoni

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

Rok szkolny 2018/2019 przywitaliśmy ze znakomitymi Gośćmi! Był Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Pan Piotr Kowalczuk, przedstawiciele Wydziału Rozwoju Społecznego, przedstawiciele Kuratorium i Urzędu Marszałkowskiego oraz Posłowie i Senatorowie, a także przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich.
Tegoroczny wrzesień jest dla naszego ośrodka czasem szczególnie wyjątkowym i innym niż dotychczas, ponieważ Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy zakończył swoją działalność. Wszystkich wychowanków OREW powitaliśmy jako uczniów Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej, która obok Niepublicznej Poradni Wspomagania Rozwoju „Po Drodze” oraz Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy, wchodzi w skład powołanego z dniem 1 września 2018 roku Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z niepełnosprawnością intelektualną Koło w Gdańsku.
Po przemówieniach zaproszonych Gości, Przewodniczącej PSONI Koło w Gdańsku oraz Dyrektora Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych z wielką radością przywitaliśmy nowych pracowników, którzy dołączyli do społeczności Zespołu.
Wzruszającym momentem było zbudowanie symbolicznych fundamentów naszej szkoły z hasłami opisującymi jej założenia i idee. Cegiełki układali uczniowie, nauczyciele, pomoce nauczycieli, specjaliści, rodzice oraz dyrektorowie poszczególnych placówek, aż w końcu ostatnią cegiełkę Nasza Szkoła, na samym szczycie umieściła Pani Katarzyna Świeczkowska – Dyrektor Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych.
W nadchodzącym roku pełnym wyzwań i przygód wszystkim uczniom życzymy, aby nauka w nowym roku szkolnym 2018/2019 była udaną przygodą, nauczycielom życzymy aby ich zaangażowanie i profesjonalizm w nauczaniu i wychowaniu był źródłem satysfakcji, spełnienia zawodowego oraz uznania i wdzięczności społecznej. A rodzicom spokojnego roku szkolnego uwieńczonego sukcesami ich dzieci.
zobacz zdjęcia