Logo Psoni

Odwiedziny Bazyliszka

Z okazji przypadającego na 23. kwietnia  Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, parę dni wcześniej bo 18. kwietnia, odwiedził nasz Ośrodek Bazyliszek, który opowiedział nam legendę o sobie. Mimo niezbyt urokliwej twarzyczki J Bazyliszek wzbudził wśród naszych podopiecznych sympatię i radość.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich  to  ustanowione w 1995 roku przez UNESCO doroczne święto mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim.

Galeria:

Odwiedziny Bazyliszka

Odwiedziny Bazyliszka
Odwiedziny Bazyliszka
Odwiedziny Bazyliszka
Odwiedziny Bazyliszka
Odwiedziny Bazyliszka
Odwiedziny Bazyliszka
Odwiedziny Bazyliszka
Odwiedziny Bazyliszka
Odwiedziny Bazyliszka