Logo Psoni

Jesienne klimaty 2011

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

26 października 2011 roku w Ośrodku odbył się Przegląd Małych Form Teatralnych. Uczestniczyli w nim wychowankowie OREW, nauczyciele, terapeuci i opiekunowie. Każdy zespół wykazał się olbrzymim zaangażowaniem i pomysłowością w przybliżaniu widzom utworów o tematyce jesiennej. Obejrzeliśmy różnorodne formy teatralne: inscenizacje wierszy, opowiadań, show kulinarne, pantomimę. Uczestnictwo w przeglądzie było ważnym wydarzeniem dla uczniów oraz dowiodło wielkiej kreatywności opiekunów i ich umiejętności dostosowania treści i formy do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.

Repertuar Przeglądu:

Oddział nr 1  J.Tuwim „ Rzepka”

Oddział nr 2   jednoaktówka pantomimiczna „Jesień”

Oddział nr 3   N.Usenko „Jesień”

Oddział nr 4   show gastronomiczne wg wiersza J.Tuwima  „ Warzywa”

Zespół nr 1     adaptacja przedstawienia E. Stadtmuller „Jesienne odloty”

Zespół nr 2     piosenka „Idzie jeż”

Zespół nr 3     inscenizacja wiersza M.Kownackiej „Grzyby”

Zespół n r 4    inscenizacja wiersza J. Tuwima „Entliczek Pentliczek”

Zespół nr 5     inscenizacja utworu L.Krzemienieckiej „O dębie co żołędzie rozdawał”

Organizatorzy: Beata Stepnowska, Katarzyna Bauer, Barbara Kozłowska – Lidke, Marek Lange Adam Ostęp

W październiku 2011 uczniowie naszego ośrodka wzięli udział w konkursie plastycznym „Jesień wokół nas…” celem konkursu było: uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody rozwijanie aktywności własnej uczniów, umożliwienie zaprezentowania się uczniów na forum publicznym (wystawa prac na holu). Organizatorzy oceniając prace kierowali się  następującymi kryteriami: prezentacja tematu, wkład pracy ucznia (samodzielność), estetyka wykonania.

26 października ogłoszone zostały wyniki konkursu.

Nagrody i wyróżnienia przyznano w dwóch kategoriach:

oddziały edukacyjno-terapeutyczne:
I nagroda   Tomasz Rymiński i Grzegorz  Mielewczyk
II nagroda  Robert Krzoska
III nagroda  Paweł Mazur
wyróżnienia: Tomasz Kiełpin i Mateusz Skupin

zespoły rewalidacyjno-wychowawcze:
I nagroda   Natalia Wróblewska
II nagroda  Radosław Meyer
III nagroda Aleksandra Lubiejewska
wyróżnienia: Agnieszka Nowaczyk i Marcin Rybicki

Organizatorzy konkursu: Beata Stepnowska, Katarzyna Bauer, Barbara Kozłowska – Lidke, Adam Ostęp