Logo Psoni

5 maja DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Od 1999 roku  5 maja to Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. 5 maja  to także święto Wszystkich Osób z Niepełnosprawnościami. To dzień  podkreślający równe prawa każdego człowieka i zakaz dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

W tym roku życzenia dla wszystkich Osób z Niepełnosprawnościami od ZNPO PSONI w Gdańsku przyjęły formę kilku filmów. Obejrzyjcie koniecznie: